سیر مطالعاتی گروه سیاسی ۱۳۹۶/۱۰/۹ - ۶۱ بازدید

دانشجوی گرامی به صورت طبیعی خبره شدن در تمامی مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی،در عین حالی که موضوعی ارزشمند،اما زمان بر و نیازمند مطالعات و کسب تجربیات گوناگونی است.از این رو توصیه می نمائیم با توجه به دامنه وسیع این موضوعات ابتدا حوزه ای که علاقه و انگیزه بیشتری دارید انتخاب نموده و با تمرکز و مطالعه منابع علمی معتبر و استفاده از دیدگاههای اساتید و صاحب نظران متعهد و همچنین تلاش برای کاربردی نمودن مطالعات خود از طریق کارهایی نظیر ارائه مقاله یا کتاب و مشارکت در مباحث و تحلیل
n00028560-b.jpgدانشجوی گرامی به صورت طبیعی خبره شدن در تمامی مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی،در عین حالی که موضوعی ارزشمند،اما زمان بر و نیازمند مطالعات و کسب تجربیات گوناگونی است.از این رو توصیه می نمائیم با توجه به دامنه وسیع این موضوعات ابتدا حوزه ای که علاقه و انگیزه بیشتری دارید انتخاب نموده و با تمرکز و مطالعه منابع علمی معتبر و استفاده از دیدگاههای اساتید و صاحب نظران متعهد و همچنین تلاش برای کاربردی نمودن مطالعات خود از طریق کارهایی نظیر ارائه مقاله یا کتاب و مشارکت در مباحث و تحلیل های سیاسی،به اهداف خود در زمینه خبره شدن در مسائل فوق دست یابید.
مسائل و موضوعات سیاسی دامنه وسیعی را شامل می شود در عین حال در ادامه به سیر مطالعاتی برخی مسائل سیاسی می پردازیم:

یکم. شناخت سیاست و تحلیل سیاسی:
۱. اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگى، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۸.
۲. شناخت و تحلیل سیاسی، جواد منصوری، مشهد: آستان قدس، ۱۳۷۲.
۳. فن تحلیل سیاسی، حمید فرهادی نیا، انتشارات فرهنگ انقلاب اسلامی، ۱۳۶۴ .
۴. شیوه های تعمیق بیش سیاسی، سید عبدالقیوم سجادی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۲.
۵. روش تحلیل سیاسی ، رمضان شعبانی سارویی. (پایگاه اینترنتی بصیرت)
۶. روش تحلیل سیاسی، حسن بهشتی پور. (وبلاگ)
۷. روش شناسی و آموزش تحلیل سیاسی، دکتر آیت مظفری، قم: زمزم هدایت، ۱۳۸۶.
۸. روش تحلیل سیاسی، برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ، انتشارات انقلاب اسلامی

دوم. اندیشه و نظام سیاسی اسلام:
۱. مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
۲. نظام ارزشی و سیاسی اسلام ، محمود فتحعلی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
۳. دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۴. نظام سیاسی اسلام، علی اصغر نصرتی، قم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
۵. نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
۶. نظریه دولت دینی، علی اکبر نوایی، قم: معارف.
۷. حکومت دینی ، احمد واعظی، قم: مرصاد .
۸. مبانی اندیشه سیاسی اسلام ، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۹. نظریه سیاسی اسلام، محمد تقی مصباح یزدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
۱۰. فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران: امیر کبیر، ج ۱، ۲، ۸، ۹، ۱۰ ...
۱۱. دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.
۱۲. درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، احمد جهان بزرگی, تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۱۳. سیاست و حکومت در قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۱۴. نظام سیاسی دولت در اسلام ، داود فیرحی ، تهران: سمت.
۱۵. نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، بوستان کتاب قم.
۱۶. سیاست و حکومت در قرآن، کاظم قاضی زاده، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

سوم. ولایت فقیه:
الف. کلیات
۱. ولابت فقبه به زبان ساده، جواد محدثب، قم: بوستان کتاب.
۲. مفاهیم اساسی نظریه ولایت فقیه، مصطفی جعفر پیشه فرد، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
۳. ولایت فقیه، مهدی هادوی تهرانی، تهران: کانون اندیشه جوان.
۴. ولایت فقیه یا رهبری در اسلام، آیت الله جوادی آملی، قم: مرکز نشر اسرا.
۵. نگاهی گذرا به نظریة ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی، قم: موسسه آموزشی امام خمینی (ره).
۶. فقه و تئوری دولت، حسن رحیم‌پور ازغدی، تهران: طرح فردا.
۷. تجربه کارآمدی حکومت ولایی، علی ذو علم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
۸. نگاهی به مبانی قرآنی ولایت فقیه، علی ذو علم، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۹. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، انتشارات پارسایان.
۱۰. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، قم: مرکز نشر اسرا.
۱۱. ولایت فقیه، امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی (ره).

ب. پیشینه ودیدگاه فقهاء
۱. پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه، احمد جهان بزرگی، کانون اندیشه جوان.
۲. پیشینه نظریه ولایت فقیه ، مصطفی جعفر پیشه فرد ، قم ، دبیر خانه مجلس خبرگان
۳. بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، شریف لک زائِی، قم: پژو هشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.
۴. اندیشه های سیاسی شیعه در عصر غیبت، علی کربلایی پازوکی، قم: نشر معارف.
۵. ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، یعقوبعلی برجی، تهران: سمت.
۶. اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، محسن مهاجر نیا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.


پ. پاسخ به شبهات
۱. پرسش ها و پاسخ ها، آیت الله مصباح یزدی، قم: موسس آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۲. حکومت دینی، حمید‌رضا شاکرین ، قم : نشر معارف.
۳. چالش های فکری نظریه ولایت فقیه، مصطفی جعفر پیشه فرد، قم: بوستان کتاب.
۴. ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، حمید‌رضا شاکرین، علیرضا محمدی، قم: نشر معارف .
۵. سکولاریسم، حمیدرضا شاکرین، تهران: کانون اندیشه جوان.

چهارم. شناخت ولی فقیه و اندیشه ها:
الف. امام خمینی
۱. حدیث بیداری، حمید انصاری، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
۲. زندگی نامه سیاسی امام خمینی، محمد حسن رجبی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
۳. برداشت هایی از سیره امام خمینی، غلامعلی رجایی، تهران: عروج.
۴. اندشه سیاسی امام خمینی (ره)، محمدحسین جمشیدی, نشر پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
۵. اندیشه سیاسی امام خمینی ، یحیی فوزی ، نشر معارف
۶. اندیشه سیاسی امام خمینی ، عبدالوهاب فراتی, نشر معارف.
۷. ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره).
۸. درآمدی بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، محمدرضا دهشیری, تهر ان: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
۹. اندیشه های فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)،کاظم قاضی زاده، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
۱۰. عصر امام خمینی(ره)، احمد رضا حاجتی ، قم: بوستان کتاب.
۱۱. اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، محمد حسین جمشیدی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

ب. مقام معظم رهبری
۱. جرعه نوش کوثر، زندگی نامه مقام معظم رهبری، موسسه فرهنگی قدر ولایت.
۲. حکایت نامه سلاله زهرا(سلام الله علیها)، حسن صدرى مازندرانى، قم: مشهور.
۳. مرجعیت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از دیدگاه فقها و بزرگان قم: بوستان کتاب.
۴. پرتوى از خورشید، على شیرازى، قم: بوستان کتاب.
۵. در سایه خورشید، هادى قطبى، مؤسسه فرهنگى خادم الرضا(ع).
۶. قصه آفتاب: زندگی‌نامه مقام معظم رهبری ویژه نوجوانان و جوانان, موسسه فرهنگی قدر ولایت.
۷. دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان، مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری پیرامون دانشگاه و دانشجو، قم: معارف.
۸. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای,موسسه فرهنگی قدر ولایت.
۹. زلال نور: مجموعه سخنرانی‌های مقام معظم رهبری پیرامون هنر و هنرمندان، دفتر نشر معارف.
۱۰. راهبردهای اساسی تحول علمی در دانشگاه‌ها از دیدگاه مقام معظم رهبری, مرتضی اسماعیل‌زاده, دفتر نشر معارف.
۱۱. نهضت نرم‌افزاری از نگاه مقام معظم رهبری, مصطفی جمالی, پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۲. اصلاحات: راهبردها، خطرها: بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب, دفتر رهبر انقلاب, انتشارات سروش.
۱۳. عدالت اجتماعی و سازندگی در آئینه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای,موسسه فرهنگی قدر ولایت.
۱۴. اخلاق کارگزاران در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای, سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی مرکز مدارک علمی و انتشارات.
۱۵. مفهوم تروریسم در کلام رهبری, علی شیرازی, سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۱۶. نظام مردم سالار دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری, انتشارات سطر.
۱۷. گروه‌ها و جناح‌های سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری, انتشارات سطر.
۱۸. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، برادری چون خورشید، خبرگزاری دانشجویان ایران، سرویس: اندیشه‌های امام و رهبری، ۱۳۸۶/۰۴/۲۵.
۱۹. اقتصاد مقاومتی در اندیشه های رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای، مرکز مطالعات و تحقیقات کاربرد مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع).
۲۰. فلسفه سیاسی آیت الله خامنه ای، محسن مهاجرانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

سوم. انقلاب اسلامی
۱. پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، تهران: صدرا.
۲. انقلاب اسلامی زمینه ها و پیامدها، منوچهر محمدی ، قم: نشر معارف.
۳. در آمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی، محمد شفیعی فر، قم: نشر معارف.
۴. تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران ،یحیی فوزی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
۵. درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، محمد رحیم عیوضی، محمد جواد هراتی، قم: نشر معارف.
۶. ایران؛ دیروز، امروز، فردا (تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران)، محسن نصری، نشر معارف.
۷. حدیث پیمانه، حمید پارسا نیا، قم: نشر معارف .
۸. تاریخ سیاسی معاصر ایران ؛ جلال الدین مدنی, قم: دفترانتشارات اسلامی.
۹. ارمغان دمکراسی، جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، صادق سلیمی بنی، نشر معارف.
۱۰. دست در دست صبح انقلاب اسلامی، نشر معارف ۱۳۹۱
۱۱. نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران، ابراهیم برزگر، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
۱۲. «بازتابهای انقلاب اسلامی ایران، محمد باقر خرمشاد، تهران: سمت.
۱۳. تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسی نجفی ـ موسی فقیه حقانی، تهران : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ۱۳۸۱
۱۴. چالش های امروز جامعه ما، سیری در آفات انقلاب اسلامی ایران، سید احمد زرهانی، تهران، دانش و اندیشه معاصر.
۱۵. چالش های سیاسی پیش روی انقلاب اسلامی، محمد رحیم عیوضی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۶. تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر، نجف لک زایی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۷. دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی در سطوح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی، منوچهر محمدی، قم: نشر معارف.

چهارم. جریان شناسی فکری – سیاسی
۱. جریان شناسی در ایران معاصر، عبدالحسین خسرو پناه، قم: حمکت نوین اسلامی.
۲. جریان شناسی سیاسی در ایران معاصر، علی دارابی، تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۳. دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر، قم: همای غدیر.
۴. جریان های فکری ایران معاصر، عبدالحسین خسرو پناه، قم: وثوق.
۵. جریانها و جنبشهای مذهبی سیاسی ایران، رسول جعفریان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۶. لیبرالیسم ایرانی، جهاندار امیری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۷. جریان شناسی چپ در ایران، حمید احمدی حاجیکلایی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۸. جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، دکتر آیت مظفری ، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ۱۳۹۰ .
۹. جریان شناسی سیاسی، پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ، ش ۵۰، علی مجتبی زاده و محمدعلی لیالی ، نشر معارف،۱۳۹۳.

پنجم. غرب شناسی
۱. غرب در جغرافیای اندیشه، مجید کاشانی، کانون اندیشه جوان،
۲. درباره غرب، دکتر رضا داوری, مؤسسه فرهنگی و اندیشه معاصر.
۳. غرب شناسی، احمد رهنمایی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
۴. تمدن و تفکر غربی، دکتر رضا داوری، نشر ساقی.
۵. مبانی نظری تمدن غرب، سید مرتضی آوینی، مجله دانشجو, تابستان ۷۷.
۶. فرهنگ و مسیحیت در غرب، محمد رضا کاشفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۷. بحران جامعه مدرن، سید علی اصغر کاظمی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۸. بحران دنیای متجدد، رنه گنون، ترجمه ضیاء الدین ده شیری، انتشارات امیرکبیر.
۹. لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
۱۰. افول سکولاریزم، برگر، پیتر .ال، ترجمه افشار امیری، تهران: مازیار.
۱۱.تکنوپولی، پست من نیل، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: سروش.
۱۲. انسان و بحران، آرتگا ای گاست، خوسه، ترجمه احمد تدین، تهران، علمی و فرهنگی.
۱۳. افول سکولاریزم، برگر، پیتر .ال، ترجمه افشار امیری، تهران، مازیار.
۱۴. خارج از کنترل، برژینسکی، زی بیگنو، ترجمه عبدالرحیم، نوه ابراهیم، تهران: اطلاعات.
۱۵. موج سوم، ناظر، الوین، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر مترجم.
۱۶. بنیان های متزلزل، فوکویاما، فرانسیس، ترجمه محمد رضا ظفری، سایت باشگاه اندیشه.
۱۷. محدودیت های ماتریالیسم، ساموئل سان، روبرت، ماهنامه سیاحت غرب، سال دوم، ش ۹، فروردین ۱۳۸۳.
۱۸. افول اخلاق آمریکایی فرهنگ کلبیون، استیورز، ریچارد، ترجمه طاهر رحمانی، نشریه غرب در آینه فرهنگ، ش ۲۲.

دوست عزیز در پایان ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برایتان. مشاوران این مرکز همچنان از پرسش های شما استقبال نموده و آماده پاسخگویی می باشند . شما می توانید سوالات خود را از طریق سایت تخصصی گروه سیاست مرکز که در انتها معرفی می گردد به این مرکز ارسال نمایید و در عین حال از سوالات فراوانی که قبلا توسط دانشجویان پرسیده شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده اند نیز استفاده نمایید :
http://siasi.porsemani.ir

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.