سیر مطالعات اعتقادی-سیر مطالعات اخلاقی-سیر مطالعات دینی ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ - ۴۵۱ بازدید

لطفا یک سیر مطالعاتی خوب در زمینه اصول عقاید، احکام اخلاق، تاریخ منطق و فلسفه اصول فقه پیشنهاد بدهید. کتاب ها متقن و جامع باشد کتاب های ساده و از نویسندگان بی تجربه نباشد.

برای این منظور از سیر مطالعاتی مجموعه آثار شهید مطهری استفاده ببرید که بسیار پسندیده و زیباست. زیرا کتب آن شهید بدون استثناء مفید و ارزشمند است و در گسترش و تعمیق معارف دینی تان کمک خواهد کرد. علاوه بر آن از «سلسله دروس اندیشه های بنیادین اسلامی» که توسط مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی انتشار یافته است و از غنای خوبی برخوردار است می توانید بهره مند شوید این مجموعه مرکب از کتبی است به نام های «معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و فلسفه سیاست». در ذیل منابع برخی موضوع ها جهت بهره گیری آروده می شود که با توجه به سطح تحصیلی و علمی دانشجویان و هم چنین اهدافی که تعقیب می نمائید، از میان این کتاب ها برخی را انتخاب نمایید:

کتاب هایی در مبحث امامت، نبوت و قیامت:


- آموزش عقاید، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، درس بیست و یکم به بعد
- معارف قرآن ( ۵ و ۴) راه و راهنماشناسی، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
- امامت در پرتو کتاب و سنت، مهدی سماوی، به نشر، مشهد
- پیرامون وحی و رهبری، آیت الله جوادی آملی، الزهرا، قم
- نبوت و امامت، علی الله وردیخانی، شرکت مشهد
- وحی و نبوت، شهید مرتضی مطهری، حکمت
- وحی یا شعور مرموز، علامه طباطبایی
- قرآن و آخرین پیامبر، آیت الله مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه
- معاد از دیدگاه قرآن، حدیث، فلسفه، حسین ربانی نقایی، قیام قم
- معادشناسی، علامه تهرانی
- معاد در نگاه وحی و فلسفه، محمد باقر شریعتی سبزواری

چند کتاب برای خدا شناسی:


- راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی
- راه شناخت خدا، محمدی ری شهری
- آفریدگار جهان، آیت الله مکارم شیرازى
- خدا را چگونه بشناسیم، آیت الله مکارم شیرازى
- اصول عقاید، استاد محسن قرائتی
- پیام قرآن، ج ۲، آیت الله مکارم شیرازی
- منشور جاوید، ج ۲، استاد جعفر سبحانی
- خدا در قرآن، شهید بهشتی
- دوره پنج جلدی مقدمه ای بر جهان بینی توحیدی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره)
- توحید، شهید دستغیب شیرازی
- نشان از بى نشان ها، مرحوم حسنعلى اصفهانى، ص ۱۶۶ ۱۵۳
- تبیین براهین اثبات خدا، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء قم.

مسایل سیاسی اسلام:


۱- فقه سیاسى اسلام ابوالفضل شکورى
۲- نظرات سیاسى در نهج البلاغه محمد حسین مشایخ فریدونى
۳- فلسفه سیاسى اسلام ابوالفضل عزتى
۴- سیاسیت در اسلام ابوالفضل عزتى
۵- تربیت سیاسى در اسلام سید محمد رادمنش
۶- فقه سیاسى، ج ۱ و ۲ عباسعلى عمید زنجانى
۷- نظام سیاسى اسلام ابوالاعلى مودودى
۸- مبانى اندیشه سیاسى در اسلام عباسعلى عمید زنجانى
۹ - سیرى در مبانى اندیشه سیاسى اسلام اسداللّه بیات
۱۰- مبانى مشروعیت نظام سیاسى در اسلام محمد رضا مؤیدى
۱۱- حکومت اسلامى فصلنامه مجلس خبرگان
۱۲- فلسفه سیاست آیت اللّه مصباح یزدى
۱۳- رهبرى در اسلام محمدى رى شهرى
۱۴- دین و دولت على ربانى گلپایگانى

و در زمینه غرب شناسی ر.ک:


-فیلسوفان سیاسی قرن بیستم, مایکل ایچ سناف
-نظریه ای سیاسی, ویلیام.نی.بلوم
-ایدئولوژی مدرن سیاسی, اندروینست
-تاریخ فلسفه سیاسی غرب، عبدالرحمن عالم ج اول
-تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی, پروفسور گائتا نوموسکا
-نظریه دولت, اندروینست
- لیبرالیسم غرب، آنتونی آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۷
- افول سکولاریزم، برگر، پیتر .ال، ترجمه افشار امیری، تهران، مازیار، ۱۳۸۰
کتاب های اخلاقی زیر مناسب می باشند:
- معراج السعاده، ملا احمد نراقی
- خودسازی برای خودشناسی، مصباح یزدی
- اخلاق در قرآن (۳ جلد) مصباح یزدی
- تهذیب نفس، ابراهیم امینی
- کتاب های استاد محمد شجاعی
- کتاب های شهید آیت الله دستغیب شیرازی
- کتاب هایی که در مورد سرگذشت و شرح زندگانی بزرگان دین و انسان های برجسته می باشد مثل:
الف. سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی
ب. سلوک معنوی، شرح زندگی حضرت آیت الله بهاء الدینی
ج. فریادگر توحید، شرح زندگی حضرت آیت الله بهجت
د. فضیلت های فراموش شده، شرح زندگی مرحوم تربتی

خودسازى


۱- خودسازى یا تزکیه نفس، ابراهیم امینى
۲- خودسازى، شهید باهنر
۳- خودسازى، محمد یزدى
۴- جهاد با نفس، ج ۳، حسین مظاهرى
۵- نقطه های آغاز در اخلاق عملی آیت الله مهدوی کنی

عرفان


۱- آداب الصلوة, امام خمینى
۲- چهل حدیث, امام خمینى
۳- المراقبات, میرزا جواد ملکى تبریزى
۴- اسرار الصلوة, میرزا جواد ملکى تبریزى
۵- رساله لقاءالله, میرزا جواد ملکى تبریزى
۶- رساله لب اللباب, علامه طهرانى
۷- رساله سیر و سلوک، بحرالعلوم
۸- سیر و سلوک, یک بانوى ایرانى (مجتهده امین)
۹- اسرار عبادات, آیت اللّه جوادى آملى
۱۰- عرفان اسلامى, شهید مطهرى
۱۱- نامه ها و برنامه ها, حسن زاده آملى
۱۲- در آسمان معرفت , حسن زاده آملى

معرفت نفس


۱- سرشت انسان. شیروانى،
۲ - دروس معرفت نفس حسن زاده آملى، حسن،
۳ - مقالات، ، ج ۱و۲ و ۳.شجاعى، محمد،
۴ - المیزان، ج ۶، ص ۱۶۳ - ۱۶۹ طباطبایى، سیدمحمدحسین،
۵- انسان در قرآن/ دکتر عبدالله نصری
۶- انسان کامل در مکاتب / دکتر عبدالله نصری
۷- اخلاق در قرآن / مکارم شیرازی
و نیز تمامی کتابهایی که در زمینه اخلاق نگاشته شده اند در این زمینه مفیدند.

در مورد فلسفه نیز کتب زیر سودمند است:


۱- پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک، ج ۱۷ محمد تقى مصباح یزدى
۲- تئورى شناخت در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر
۳- جهان بینى در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر
۴- علل گرایش به مادیگرى شهید مطهرى
۵- مقالات فلسفى شهید مطهرى
۶- آموزش فلسفه محمد تقى مصباح یزدى
۷- فلسفه تطبیقى

در مورد سیاست مطالعه کتاب هابی زیر سودمند است:


۱- احمد جهان بزرگى، اصول سیاست و حکومت
۲- محمدباقر حشمت زاده، مسائل اساسى علم سیاست
۳- محمد جواد نوروزى، نظام سیاسى اسلام
۴- مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، فلسفه سیاست
۵- عبدالحسین خسروپناه، جامعه مدنى و حاکمیت دینى
۶- آیت الله مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها

شناخت شیعه و سنی:


- ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در اسلام، علامه سید مرتضی عسکری، ترجمه ع.م.سردار نیا (ترجمه کتاب ارزشمند معالم المدرستین از علامه عسکری)
- نقش ائمه(ع) در احیای دین، علامه سید مرتضی عسکری
- شیعه در اسلام، علامه طباطبایی
- شیعه چه می گوید، سراج انصاری
- راه یافته (ترجمه کتاب ثم اهتدیت از محمد تیجانی سماوی)، ترجمه عباس جلالی یا سید محمد جواد مهری
- شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، دارالکتب الاسلامیه
- شیعه پاسخ می دهد، رضا حسینی نسب

شناخت پیامبر(ص):


- فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم
- محمد(ص) تصویر جمال خدا، حسین بدرالدین، علم تهران
- سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری
- سیره نبوی، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات وزارت ارشاد
- تاریخ پیامبر اسلام(ص)، محمد ابراهیم آیتی، دانشگاه تهران

شناخت امام علی(ع):


- امام علی(ع) از ولادت تا شهادت، سید محمد کاظم قزوینی، دلیل قم
- امام علی(ع) صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، ترجمه سید هادی خسروشاهی، خرم قم
- امام علی(ع) نماد حکومت حق، عزیز سید جاسم، ترجمه موسی دانش، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
- شهید تنها، محمد رضا حسینی مطلق، پارسایان قم

حضرت زهرا(س):


- نهج الحیاه (فرهنگ سخنان فاطمه)، محمد دشتی، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)
ُ- زندگانی زهرا(س)، محمد باقر مجلسی، ترجمه محمد روحانی علی آبادی، مهام تهران
- فرهنگ فاطمیه (الفبای شخصیتی حضرت زهرا(س)) مهدی نیلی پور، مرکز فرهنگی شهید مدرس اصفهان
- زهرا، برترین بانوی جهان، ایت الله مکارم شیرازی، هدف قم
- جامی از زلال کوثر، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

شناخت سایر ائمه(ع):


- سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع) قم
- سیره معصومان، سید محسن امین، ترجمه علی حجتی کرمانی، سروش تهران
- منتهی الامال، شیخ عباس قمی، هجرت قم
- نگاهی به زندگی چهارده معصوم(ع)، محمد محمدی اشتهاردی، ناصر قم
- سیری در سیره ائمه اطهار(ع)، شهید مطهری، صدرا قم

کتاب های شهید مطهری:


- آشنایی با علوم اسلامی
- آشنایی با قرآن
- اخلاق جنسی در اسلام وجهان غرب
- امدادهای غیبی در زندگی بشر
- انسان کامل
- انسان و سرنوشت
- جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
- فلسفه اخلاق
- مسأله حجاب
- نظام حقوق زن در اسلام
- فطرت
- عدل الهی
- شناخت
- و...

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.