سیر معنوی-حد و مرز معنویت ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۹۵۰ بازدید

آیا حد ومرز معنویت را می توان مشخص و محدود کرد؟

سیر صعودی انسان، سیر بی حد و بی مرز است. چون او در مسیر حرکت به سوی خداوند است. خداوندی که بی منتها و بی کران است و ابتدا و انتهایی برای او تصور نمی شود. در این مسیر انسان به اندازه ظرفیت وجودی و عمق معرفت و ادراکش می تواند پیش رود. بنابر این تعیین سقفی برای انسان میسور و ممکن نمی باشد. ولی به طور اجمال می توان گفت آن مقدار از حرکت و سیر کمالی که برای انسان در عالم دنیا تصور می شود از آن پیامبر(ص) و اولیای الهی(ع) یعنی ائمه(ع) می باشد و هیچ کس دیگر حتی انبیای بزرگ الهی(ع) نیز به درجه و و مرتبه آنان نمی رسند. چنان چه در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: فبلغ الله بکم اشرف محل المکرمین و اعلی منازل المقرّبین و ارفع درجات المرسلین حیث لایحلقه لاحق و لایفوقه فائق ولایسبقه سابق و لایطمع فی ادراکه طامع؛ خداوند شما را به شریف ترین جایگاه تعظیم شدگان و برترین منزل قرب پیشگان و رفیع ترین درجه های پیامبران رسانید، به گونه ای که هیچ کس به پایه آنان نمی رسد و کسی بر آنان برتری نمی یابد و کسی اندیشه رسیدن به آن درجه را در سر نمی پروراند .مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.