سپر برای شعله های نوزده گانه ی جهنّم ۱۳۹۰/۷/۳۰ - ۱۵ بازدید

سپر برای شعله های نوزده گانه ی جهنّم :

جناب طبرسی در مجمع البیان در فصل بسم الله الرّحمن الرّحیم سوره ی فاتحه از ابن مسعود روایت کرده است که :
من اراد أن ینجیه الله من الزّبانیه التّسعه عشر، فلیقرأ بسم الله الرّحمن الرّحیم ؛ فإنّها تسعه عشر حرفاً لیجعل الله کلّ حرف منها جُنّه من واحد منهم :
کسی که بخواهد خداوند او را از شعله های نوزده گانه ی جهنّم نجات دهد، باید بسم الله الرّحمن الرّحیم را قرائت نماید که این کریمه دارای نوزده حرف است که خداوند هر حرفی از این نوزده را برای هر یک از شعله های نوزده گانه به عنوان سپر قرار داده است. ( سدره المنتهی . ص۴۶ )
سپر برای شعله های نوزده گانه ی جهنّم :

جناب طبرسی در مجمع البیان در فصل بسم الله الرّحمن الرّحیم سوره ی فاتحه از ابن مسعود روایت کرده است که :
من اراد أن ینجیه الله من الزّبانیه التّسعه عشر، فلیقرأ بسم الله الرّحمن الرّحیم ؛ فإنّها تسعه عشر حرفاً لیجعل الله کلّ حرف منها جُنّه من واحد منهم :
کسی که بخواهد خداوند او را از شعله های نوزده گانه ی جهنّم نجات دهد، باید بسم الله الرّحمن الرّحیم را قرائت نماید که این کریمه دارای نوزده حرف است که خداوند هر حرفی از این نوزده را برای هر یک از شعله های نوزده گانه به عنوان سپر قرار داده است. ( سدره المنتهی . ص۴۶ )
سَنَدعُ الزّبَانِیَه ( سوره ی علق . آیه ی ۱۹ ) تِسعَهَ عَشَر ( سوره ی مدّثر . آیه ی ۳۱ )
مطلب عمده در این مقام این است که به ابواب جنّت و نار آگاهی یابی تا به سرّ سپر بودن حروف نوزده گانه ی بسم الله الرّحمن الرّحیم از زبانیه ی نوزده گانه نایل آیی .
( تفسیر سدره المنتهی . حضرت علاّمه حسن زاده ی آملی حفظه الله . ص۴۹ )

بود هر حرف بسم الله بابی ز هر بابی مراد خویش یابی
( دیوان اشعار حضرت علاّمه حسن زاده ی آملی )


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.