سیر مطالعاتی مهدویت ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ - ۵۵۸ بازدید

سلام کتاب درمورد پیرامون مهدویت وظهوران حضرت باتشکر

یک سیر مطالعات مهدوی : گام اول : ضرورت آشنایی با مباحث مهدویت
گام دوم؛ مبانی اعتقادی مهدویت
گام سوم؛ معرفت امام زمان
گام چهارم؛ اثبات وجود امام زمان
گام پنجم؛ منجی در ادیان و مکاتب
گام ششم؛ امام مهدی در قرآن کریم
گام هفتم ؛ امام مهدی در روایات
گام هشتم ؛ ولادت حضرت مهدی
گام نهم؛ امامت حضرت مهدی در کودکی
گام دهم ؛ غیبت امام مهدی
گام یازدهم ؛ غیبت صغری و نواب خاص
گام دوازدهم ؛ غیبت کبری و نواب عام
گام سیزدهم ؛ فواید امام غایب
گام چهاردهم ؛ امکان ملاقات امام زمان در دوران غیبت
گام پانزدهم ؛ طول عمر امام مهدی
گام شانزدهم ؛ انتظار فرج امام زمان
گام هفدهم ؛ وظایف منتظران حضرت مهدی
گام هجدهم ؛ شرایط و زمینه های ظهور
گام نوزدهم ؛ ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله
گام بیستم ؛ علایم ظهور
گام بیست و یکم ؛ سیر ظهور
گام بیست و دوم ؛ حکومت جهانی حضرت مهدی
گام بیست و سوم ؛ رجعت
گام بیست و چهارم ؛ آسیب شناسی مهدویت
گام بیست و پنجم ؛ فرقه های انحرافی
گام بیست و ششم ؛ مهدی ستیزی
خاتمه ؛ پاسخ به شبهات برنامه تفصیلی :
گام اول : ضرورت آشنایی با مباحث مهدویت
سر فصل ها :
الف ) اهمیت و آثار مهدی پژوهی؛
ب ) جایگاه مهدویت در عصر حاضر؛‌
ج ) آثار اعتقاد به مهدویت.
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، ( حائری، یوسفیان و بالادستیان )، مقدمه ی کتاب؛
2 – نینوا و انتظار تاملی نو، ضرورت طرح مباحث مهدویت، محمد صابر جعفری، صص25 – 40؛
3 – شیعه و پاسخ به شبهات، علی اثغر رضوانی، ج2،صص183- 198؛
4 – ضرورت طرح مباحث مهدویت، مهدی حائری، جزوه ی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام؛
5 – فصلنامه ی انتظار، ش 16، ضرورت طرح مباحث سیاسی مهدویت، غلامرضا بهروزلک، صص125 – 129 .
6.مهدویت ( پیش از ظهور) ، رحیم کارگر، صص11-25 گام دوم؛ مبانی اعتقادی مهدویت
سرفصل ها؛
الف ) مفهوم امامت؛
ب ) نیاز به امام و دلایل آن؛
ج ) ویژگی های امام.
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، فصل اول: امامت ؛
2 – عقاید استدلالی، علی ربّانی گلپایگانی، ج2، صص95 – 148؛
3 – راهنما شناسی، استاد محمد تقی مصباح؛
4 – مبانی نظری نبوت و امامت، استاد اصغر طاهر زاده،‌جزوه آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام؛
5 – فلسفه ی امامت، دکتر سید یحیی یثربی. گام سوم؛ معرفت امام زمان علیه السلام
سرفصل ها؛
الف ) ضرورت معرفت امام زمان علیه السلام و منظور از معرفت حقیقی؛
ب ) راه های معرفت امام زمان علیه السلام؛
ج ) فواید و ثمرات معرفت امام زمان علیه السلام؛
منابع مطالعه :
1 – آشتی با امام زمان علیه السلام، محمد شجاعی، بخش اول؛
2 – معرفت امام زمان علیه السلام، جزوه ی آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام ( عطر انتظار 3 )؛
3 – شمیم آشنایی، سید محمد هادی صدرالحفاظی ( خلاصه ی کتاب معرفت امام عصر علیه السلام، بنی هاشمی )؛
4 – ره توشه مهدی یاروان، محبت در پی معرفت، محبوب منتظران و میر مهر، صص120 – 166 ؛
5 – آفتاب در غربت،‌ دکتر سید محمد بنی هاشمی، صص 115 – 211 . گام چهارم؛ اثبات وجود امام زمان علیه السلام
سرفصل ها :
الف ) دلایل عقلی اثبات وجود حضرت؛
ب ) دلایل نقلی اثبات وجود حضرت .
منابع مطالعه :
1 – سیمای آفتاب، دکتر حبیب الله طاهری، درس هفتم:‌ فلسفه ی اعتقاد به وجود حضرت مهدی علیه السلام؛
2 – عقاید استدلالی، علی ربّانی گلپایگانی، ج2، صص151- 154؛
3 – موعود شناسی، علی اصغر رضوانی، صص265- 321؛
4 – گفتمان مهدویت، سخنرانی های گفتمان سوم:‌‌ « بررسی ادله ی اثبات وجود امام زمان علیه السلام »، علی ربّانی گلپایگانی؛
5 – مهدی علیه السلام تجسم امید و نجات، عزیز الله حیدری، صص54 – 59 . گام پنجم؛ منجی در ادیان و مکاتب
سرفصل ها :
الف ) اعتقاد به ظهور منجی در ادیان و مکاتب؛
ب ) مقایسه بین منجی در ادیان مختلف.
منابع مطالعه :
1 – امام مهدی علیه السلام در آینه ی ادیان و مکاتب، مهدی حائری، جزوه ی آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان؛
2 – یاد مهدی علیه السلام، خادمی شیرازی، بخش اول؛
3 – حکومت جهانی مهدی علیه السلام، آیت الله مکارم شیرازی، صص47 – 60؛
4 – مهدی علیه السلام تجسم امید و نجات، عزیز الله حیدری، صص60 – 87؛
5 – حضرت مهدی علیه السلام، در بشارت های آسمانی، محمد فیقه نیا.
6. مهدویت (پیش از ظهور ) ، رحیم کارگر گام ششم؛ امام مهدی علیه السلام در قرآن کریم
سرفصل ها :
الف ) ضرورت و اهمیت بررسی آیات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام در قرآن کریم؛
ب ) تفاوت تفسیر قرآن و تاویل قرآن؛
ج ) بررسی و دسته بندی آیات المهدی علیه السلام.
منابع مطالعه :‌
1 – گفتمان مهدویت، گفتمان اول، دوم، امام مهدی علیه السلام در قرآن کریم، آیت الله معرفت؛
2 – فصلنامه ی انتظار، ش6، شناخت وحیانی خورشید پنهان، حسینعلی سعدی؛
3 – امام مهدی علیه السلام در قرآن، ( حائری، سعدی و یوسفیان )، جزوه ی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام؛
4 – موعود شناسی، رضوانی، »‌ وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن » و «‌ قرآن و ظهور موعود جهانی »‌، صص285 و 535 ؛
5 – سیمای حضرت مهدی علیه السلام در قرآن، سید جواد رضوی . گام هفتم ؛ امام مهدی علیه السلام در روایات
سر فصل ها :
الف ) امام مهدی علیه السلام در روایات شیعه و اهل سنت؛
ب ) اعتراف دانشمندان اهل سنت بر صحّت و تواتر احادیث مهدویت؛
ج ) اشتراکات و تفاوت های روایات شیعه و سنّی در موضوع مهدویت؛
منابع مطالعه :
1 – یاد مهدی علیه السلام، خادمی شیرازی، پیشگفتار و بخش سوم تا آخر کتاب؛
2 – موعود شناسی، رضوانی، صص159 – 169 و 299 – 325 ؛
3 – شیعه و پاسخ به شبهات، رضوانی، ج2، صص199 – 243 ؛
4 – اتفاق در مهدی موعود علیه السلام، سید علی اکبر قریشی؛
5 – فصلنامه ی انتظار، ش 11 و 12 ، « مهدویت و مذاهب اسلامی، مشترکات و تفاوت ها »، غلامحسین زینلی. گام هشتم ؛ ولادت حضرت مهدی علیه السلام
سر فصل ها :
الف ) پدر و مادر امام زمان علیه السلام ؛
ب ) چگونگی ولادت حضرت مهدی علیه السلام ؛
ج ) اعتراف علمای اهل سنت بر ولادت حضرت مهدی علیه السلام .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، صص 33 – 50 ؛
2 – سیمای آفتاب، دکتر حبیب الله طاهری، درس 6 : ولادت حضرت مهدی علیه السلام؛
3 – گزارش لحظه به لحظه از ولادت نور، علی اکبر مهدی پور؛
4 – موعود شناسی، رضوانی، صص171 – 288 ؛
5 – فصلنامه ی انتظار، ش 5 ، « او متولّد شده است» ، آیت الله ایروانی. گام نهم؛ امامت حضرت مهدی علیه السلام در کودکی
سر فصل ها :
الف ) اثبات امامت حضرت در کودکی از نظر آیات و روایات؛
ب ) اثبات امامت حضرت در کودکی از نظر شواهد تاریخی و معجزات و کرامات؛
ج ) چرا خداوند امامت را در کودک قرار داد؟
منابع مطالعه :
1 – سیمای آفتاب، دکتر حبیب الله طاهری، درس نهم، صص 95 – 98 ؛
2 – فصلنامه ی انتظار، ش3، « امامت در کودکی » ، علی اصغر رضوانی؛
3 – موعود شناسی، رضوانی، امامت در سنین کودکی، صص 230 – 251 ؛
4 – دادگستر جهان، ابراهیم امینی، صص 121 – 125 ؛
5 – مهدی علیه السلام ، آخرین سفیر، ذبیح الله محسنی کبیر، بخش اول: امامت در کودکی، صص 143 – 174. گام دهم ؛ غیبت امام مهدی علیه السلام
سر فصل ها :
الف ) مفهوم غیبت؛
ب ) پیشینه ی غیبت؛
ج ) فلسفه ی غیبت امام زمان علیه السلام .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، فصل سوم، بخش اول، صص 65 – 80 ؛
2 – خورشید پنهان، جزوه ی آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان؛
3 – سیمای آفتاب، دکتر حبیب الله طاهری، درس 8 و 9، صص 83 – 108 ؛‌
4 – حکومت جهانی مهدی علیه السلام، آیت الله مکارم شیرازی، صص 211 – 218 ؛
5 – مهدی علیه السلام آخرین سفیر، ذبیح الله محسنی کبیر، ج1، بخش سوم . گام یازدهم ؛ غیبت صغری و نواب خاص
سرفصل ها :
الف ) ویژگی های دوران غیبت صغری؛
ب ) وظایف نواب خاص؛
ج ) ویژگی های نواب خاص؛
منابع مطالعه :
1 – درسنامه تاریخ عصر غیبت، پور سیّد آقایی، جبّاری، عاشوری و حکیم؛
2 – موعود شناسی، رضوانی، صص 325 – 370 ؛
3 – سیمای آفتاب، دکتر حبیب الله طاهری، درس 10 ، صص 109 – 120 .
4 – زندگی نواب خاص امام زمان علیه السلام، علی غفارزاده ؛
5 – سفیران امام، عباس راسخی. گام دوازدهم ؛ غیبت کبری و نواب عام
سر فصل ها :
الف ) ویژگی های دوران غیبت کبری ؛
ب ) نیابت عامه ( دلایل و ویژگی ها )؛
ج ) دلایل حقّانیت و ضرورت ولایت فقیه .
منابع مطالعه :
1 – موعود شناسی، رضوانی، صص 373 – 383 ؛
2 – تاریخ غیبت کبری، سید محمد صدر،‌ صص 15 – 44 ؛
3 – ولایت فقیه به زبان ساده، جواد محدثی؛
4 – مبانی نظری نبوت و امامت، اصغر طاهر زاده، ص 91 تا آخر؛
5 – ولایت فقیه، استاد مصباح یزدی. گام سیزدهم ؛ فواید امام غایب
سر فصل ها :
الف ) ضرورت بحث از فواید امام غایب
ب ) آثار و برکات وجود امام زمان علیه السلام .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، فصل سوم، بخش سوم:‌ « فواید امام غایب » ؛
2 – عصاره ی خلقت، آیت الله جوادی آملی، صص 82 – 98 ؛
3 – سیمای آفتاب، دکتر حبیب الله طاهری،‌ ص 376 و درس 18 و 19 ؛
4 – حکومت جهانی مهدی علیه السلام، آیت الله مکارم شیرازی ،‌ص 218 – 238 ؛
5 – فواید امام غایب،‌مهدی یوسفیان، جزوه آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان. گام چهاردهم ؛ امکان ملاقات امام زمان علیه السلام در دوران غیبت
سر فصل ها :
الف ) ملاقات،‌ امکان یا عدم امکان ( بررسی نظریات )؛
ب ) انواع تشرّف محضر حضرت؛
ج ) بررسی فواید نقل تشرفات .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، جمعی از مؤلّفان، فصل سوم، بخش 4، «‌ دیدار یار »‌ ؛
2 – موعود شناسی، رضوانی، « ملاقات با امام مهدی علیه السلام در غیبت کبری » صص 449 – 461 ؛
3 – سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری، درس 14 ؛
4 – بقیه الله ، آیت الله محمد شجاعی،‌ فصل دوم ، بخش سوم، صص 48 و 75 ؛
5 – جلوه های پنهانی امام عصر علیه السلام، حسین علی پور ، امکان تشرّف به حضور امام در زمان غیبت.
6- مهدویت ( پس از ظهور ) ، رحیم کارگر گام پانزدهم ؛ طول عمر امام مهدی علیه السلام
سر فصل ها :
الف ) بررسی امکان طول عمر از نظر علم روز؛
ب ) بررسی طول عمر از دیدگاه ادیان و مذاهب؛
ج ) طول عمر از طریق اعجاز .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، فصل سوم، بخش پنجم،‌ طول عمر؛
2 – سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری، صص 98 – 103 ؛
3 – موعود شناسی، رضوانی، طول عمر، صص 507 – 515 ؛
4 – راز طول عمر امام زمان علیه السلام از دیدگاه علم و ادیان، علی اکبر مهدی پور؛
5 – زنده ی روزگاران، دکتر حسین فریدونی.
6. مهدویت ( پیش از ظهور ) ، رحیم کارگر گام شانزدهم ؛ انتظار فرج امام زمان علیه السلام
سر فصل ها :
الف ) مفهوم حقیقی انتظار و اهمیت آن در روایات ؛
ب ) ابعاد انتظار؛
ج ) آثار انتظار .
منابع مطالعه :‌
1 – نگین آفرینش، جمعی از مؤلفان، فصل سوم، بخش ششم، صص 111 – 133 ؛
2 – سیمای آفتاب، دکتر حبیب الله طاهری، درس 15 ؛
3 – عصاره ی خلقت، آیت الله جوادی آملی، صص 38 – 69 ؛
4 – مشهور خوبان، عباس شمس ؛
5 – سپیده ی انتظار، جزوه ی آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان . گام هفدهم ؛ وظایف منتظران حضرت مهدی علیه السلام
سر فصل ها :
الف ) وظایف فردی منتظران امام عصر علیه السلام ؛
ب ) وظایف اجتماعی منتظران امام عصر علیه السلام .
منابع مطالعه :
1 – انتظار، ‌باید ها و نباید ها ،‌ ابراهیم شفیعی سروستانی؛
2 – آشتی با امام زمان علیه السلام، محمد شجاعی، بخش چهارم ؛
3 – ره توشه ی مهدی یاوران، « وظایف منتظران »، مرتضی نائینی، صص 185 و 196 – 207 ؛
4 – آیین انتظار، خلاصه ی میکال المکارم، آیت الله فقیه احمد آبادی؛
5 – راه وصال، حسینی مطلق . گام هجدهم ؛ شرایط و زمینه های ظهور
سر فصل ها :
الف ) تفاوت شرایط و علائم ظهور ؛
ب ) معنی و تعداد شرایط ظهور .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، جمعی از مولفان، فصل چهارم، بخش دوم، صص 141 – 154 ؛
2 – ره توشه ی مهدی یاوران، « زمینه های ظهور » ، مهدی یوسفیان ، ص 108 ؛
3 – سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری؛
4 – حکومت جهانی مهدی علیه السلام، مکارم شیرازی، صص 79 – 83 ؛
5 – علایم و شرایط ظهور ، جزوه ی آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان گام نوزدهم ؛ ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
سر فصل ها :
الف ) تعداد یاران امام مهدی علیه السلام ؛
ب ) ویژگی های یاران امام مهدی علیه السلام ؛
ج ) نقش زنان در قیام امام مهدی علیه السلام .
منابع مطالعه :
1 – مهدی یاوران، جزوه ی آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان؛
2 – سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری، درس 16 ، صص 227 – 241 ؛
3 – موعود شناسی، رضوانی، « اصحاب امام » ، صص 589 – 606 ؛
4 – بقیه الله ، آیت الله محمد شجاعی، فصل 4، بخش 8، یاران و جُنودِ امام ؛
5 – چشم اندازی به حکومت مهدی علیه السلام ، آیت الله طبسی، بخش دوم، فصل سوم، صص 93 – 163 و 68 – 79 .
6- فروغ حق ، رحیم کارگر گام بیستم ؛ علایم ظهور
سرفصل ها :
الف ) اقسام علایم ( حتمی و غیر حتمی ) ؛
ب ) اصل بداء ؛
ج ) مخفی بودن زمان ظهور .
منابع مطالعه :
1 - سیمای آفتاب،‌ حبیب الله طاهری، درس 20، صص 388 – 394 ؛
2 – موعود شناسی، رضوانی، « علایم ظهور » ،‌صص 515 – 533 ؛
3 – نشانه های یار و چکامه های انتظار، مهدی علیزاده ، فصل اول ؛
4 – چشم به راه مهدی علیه السلام، « بررسی نشانه های ظهور » ، اسماعیل اسماعیلی، صص 245 – 313 ؛
5 – سفیانی از ظهور تا افول، نصرت الله آیتی
6- مهدویت ( پس از ظهور ) ، رحیم کارگر گام بیست و یکم ؛ سیر ظهور
سر فصل ها :
الف ) وضعیت جهان در آستانه ی ظهور ؛
ب ) مقدمات ظهور ؛
ج )‌ چگونگی ظهور .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، جمعی از مولفان، فصل چهارم ، بخش سوم :‌‌ « ظهور » ؛
2 – سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری، درس 21 ، « جهان در هنگام ظهور و قبل و بعد آن » ؛
3 – سیر ظهور، جزوه ی آموزشی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان ؛
4 – عصر ظهور، علی کورانی؛
5 – شش ماه پایانی ، مجتبی السادة ، ترجمه ی مطهری نیا . گام بیست و دوم ؛ حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام
سر فصل ها :
الف ) اهداف و برنامه های حکومت مهدوی ؛
ب ) دست آوردهای حکومت ؛
ج ) ویژگی های حکومت .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، جمعی از مولفان، فصل پنجم : « حکومت امام مهدی علیه السلام » ؛
2- آینده جهان ، رحیم کارگر
3 – دولت مهدی علیه السلام و سیرت مهدی علیه السلام، مصطفی دلشاد تهرانی ؛
4 – چشم اندازی به حکومت مهدی علیه السلام، نجم الدّین طبسی ؛
5 – سیمای آفتاب، طاهری، درس های 22 و 23 . گام بیست و سوم ؛ رجعت
سر فصل ها :
الف ) مفهوم رجعت و جایگاه آن در عقاید شیعه ؛
ب ) رجعت از دیدگاه عقل و وحی ؛
ج ) پاسخ به شبهات رجعت .
منابع مطالعه :
1 – سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری، درس 24 ، «‌ رجعت » ؛
2 – رجعت از دیدگاه عقل و دین، محمد رضا ضمیری؛
3 – موعود شناسی، رضوانی، رجعت، صص 659 – 671 ؛
4 – بازگشت به دنیا در پایان، خدامراد سلیمیان ؛
5 – رجعت از دیدگاه شیعه، آیت الله نجم الدین طبسی . گام بیست و چهارم ؛ آسیب شناسی مهدویت
سر فصل ها :
الف ) معرفی آسیب ها و بیان خاستگاه و آثار آن ها؛
ب ) راه های مقابله و درمان .
منابع مطالعه :
1 – نگین آفرینش، جمعی از مولفان، فصل ششم : « آسیب شناسی مهدویت » ؛
2 – انتظار، باید ها و نباید ها، شفیعی سروستانی، ص 115 تا آخر ؛
3 – فصلنامه ی انتظار، ش 15 ، « اندیشه مهدویت و آسیب ها » ، محمد صابر جعفری ؛
4 – فصلنامه ی انتظار، شمارگان 1 و 2، « آسیب شناسی »‌، دکتر خسرو باقری ؛
5 – فصلنامه ی انتظار، شمارگان 11 و 12 ، « آسیب شناسی مهدویت » ، معین الاسلام . گام بیست و پنجم ؛ فرقه های انحرافی
سر فصل ها :
الف ) علل پیدایش فرقه های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت ؛
ب ) شیخیه و بابیه ( شرح حال و بررسی عقاید آن ها ) ؛
ج ) بهاییت ( تاریخچه، ارتباط با صهیونیست،‌ نقد عقاید و احکام ) .
منابع مطالعه :
1 – حکومت جهانی مهدی علیه السلام، آیت الله مکارم شیرازی، «‌ مدعیان دروغین » ، ص 293 تا آخر ؛
2 – ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، هاشمی شهیدی ، بخش ششم، صص 175 – 186 ؛
3 – بابیت و بهاییت، جزوات آموزشی بنیاد حضرت مهدی موعود علیه السلام – اصفهان ؛
4 – فصلنامه ی انتظار، شمارگان 1 تا 12 ، مقالات آقایان عابدی، خوشنویس و رضا نژاد ؛
5 – گفت و شنود پیرامون موعود علیه السلام، محسنی کبیر، ص 247 تا آخر . گام بیست و ششم ؛ مهدی ستیزی
سر فصل ها :
الف ) علل و ریشه های مقابله ی غرب با فرهنگ مهدویت ؛
ب ) ابزارها و شیوه ها ؛
ج ) راه های مقابله با آن .
منابع مطالعه :
1 – فصلنامه انتظار، ش 5، «‌ مهدی انکاری، انتظار ستیزی » ، محمد صابر جعفری ؛
2 – آخر الزمان و پیش گویی ها، مجموعه مقالات ؛
3 – برترین های فرهنگ مهدویت، « هدایت شده ی پیروز » ، دایرة المعارف بریتانیکا ؛
4 – فصلنامه ی انتظار، ش5 ، « حذف و تحریف آثار مهدویت در منابع اسلامی » ، غلامحسین زینلی ؛
5 – گفتمان سوم مهدویت، « فعالیت های اینترنی درباره ی موعودگرایی » ، بذر افشان، صص 173 – 183 خاتمه ؛ پاسخ به شبهات
سر فصل ها :
الف ) محل اقامت، جزیره ی خضراء ؛
ب ) همسر و فرزندان ؛
ج ) مسجد جمکران و ... .
منابع مطالعه :
1 - بامداد بشریت، محمد جعفر طبسی ؛
2 – یاد محبوب، ( پرسش و پاسخ درباره ی آخرین مصلح آسمانی )، سید حسین حسینی؛
3 – موعود شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی؛
4 – سیمای آفتاب، حبیب الله طاهری، درس 25 : « بیست پرسش و پاسخ » ؛
5 – یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان علیه السلام، علیرضا رجالی تهرانی

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.