شانیت ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ - ۳۷۴ بازدید


شان یک انسان چگونه تعریف می شود؟ چطور می توان تشخیص داد انجام کاری در شان انسان است یا خیر؟ یا خرید چیزی در شان یک فرد است یا نه؟

شان یک انسان ، یعنی ملاحظه شخصیت انسانیش وشان هرکسی یعنی شخصیت ومقام اجتماعی آن کس ، هرکسی در درجه اول باید سعی کند مطابق شان انسانی خویش رفتار کند ، گاهی بعضی از رفتارها با شان انسانی وگاهی با شان اجتماعی یعنی با شخصیت ومقام اجتماعی ، مطابقت ندارد ، و نمی خواند ،مثل اینکه کسی که مثلا طلبه است، شخصیت اجتماعی او چنین است که به دنبال علم وتقوی وکسب فضایل باشد پس باید در حد متوسط مردم زندگی کند، از یک طرف نبایستی خود را خفیف کند چون می خواهد مثلا امام جماعت باشد ویا آنکه منبر برود وتدریس کندو... پس در شانش نیست که سوار بر دوچرخه شود( ودر بعضی از شهرها،اگرحتی سوار بر موتور شود )، چون موجب خفت وخواری او می شود واز طرف دیگر نباید پشت فرمان ماشین گران قیمتی که سطح متوسط مردم نمی توانند تهیه کنند بنشیند ، چون نشانه دنیا پرستی او می شود وبا شان طلبگی او نمی خواند!
حتی اگر پدراین طلبه ،ازافراد پولدار جامعه نیز باشد بازهم به این دلیل که الآن در کسوت روحانیت است ، بایستی ملاحظه لباس وموقعیت اجتماعی یک طلبه را بکند !
بنابراین در پاسخ سؤال شما که (آیا خرید چیزی در شان یک فرد است یا نه؟ ) چنین می گوییم که بله هرکسی باید مراقب آنچه که می خرد باشد ، چقدر ناپسند است که فردی برود، شیشه شرابی را بخرد ! ویا مواد مخدری را برای مصرف ،تهیه کند! ویا ماهواره ای را برای استفاده تهیه کرده وبه منزل ببرد!
درمورد استاد دانشگاه نیز پاسخ همین است که اگر استاد ازباب خساست پول خرج نمی کند این یک مطلب است واگر ازباب جلوگیری از اسراف ازطرفی وهمرنگ بودن با جامعه و در سطح طبقه ضعیف بودن، از طرف دیگر، پول خرج می کند؛ مطلب دیگری است !
شاید بتوانیم بهترین معیار را برای بحث شانیت، زندگانی اجتماعی ۱۴ معصوم علیهم السلام ، معرفی کنیم چون در عین اینکه می توانستند متمکن ترین باشند ساده زیستی کردند ودر همه امور نیز الگوی مناسبی بوده اند!

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.