شبهه تعدد خالق ۱۳۹۱/۸/۱۰

کلمه خلق به معنی اندازه گیری و صنعت درباره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگونی متفاوت است : خداوند ماده و صورت اشیاء را می آفریند در حالی کـه اگـر انسان بخواهد چیزی ایجاد کند تنها می تواند بااستفاده از مواد موجود این جهان صورت تازه ای به آن ببخشد . از سـوی دیگر خلقت وآفرینش خداوند , نامحدود است و آو آفریدگار همه چیز است در حالی که انـسـان مـوجودات بسیار محدودی را می تواند ابداع کند و گاه توام با انواع ضعفها ونقصهاست اما خلق و ابداع پروردگار خالی از هرگونه عیب و نقص است.
کلمه خلق به معنی اندازه گیری و صنعت درباره غیر خداوند نیز صادق است ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات گوناگونی متفاوت است : خداوند ماده و صورت اشیاء را می آفریند در حالی کـه اگـر انسان بخواهد چیزی ایجاد کند تنها می تواند بااستفاده از مواد موجود این جهان صورت تازه ای به آن ببخشد . از سـوی دیگر خلقت وآفرینش خداوند , نامحدود است و آو آفریدگار همه چیز است در حالی که انـسـان مـوجودات بسیار محدودی را می تواند ابداع کند و گاه توام با انواع ضعفها ونقصهاست اما خلق و ابداع پروردگار خالی از هرگونه عیب و نقص است. از سوی سوم در آنجا که انسان توانایی بر این امر پیدا می کند آن نیز به اذن و فرمان خداست.
تفسیر نمونه ج ۱۴ ص ۲۰۹، مکارم شیرازی - ناصر و دیگران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۶۵/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.