شرط ضمن عقد-ادامه تحصیل زن ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۲۴۴ بازدید

هنگام ازدواج شرط کردم که اجازه ادامه تحصیل بدهد آیا اکنون می تواند اجازه ندهد؟

همه:

خیر، شما مى توانید بدون اجازه شوهرتان به تحصیل ادامه دهید.فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1318؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 966؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1334؛ تبریزى، استفتاءات، س 1467؛ دفتر نورى، وحید، بهجت، سیستانى؛ امام، استفتاءات، ج 3، حقوق زوجیت، س 19.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.