شرط واجب شدن سجده تلاوت ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ - ۱۴۰۲ بازدید

سلام آیا برای سجده واجب اول باید آیه را بخوانیم بعد سجده کنیم

بعد از خواندن کامل آیه سجده دار یا شنیدن آن وبعد از تمام شدن آن آیه،واجب است فوراٌ سجده کند. وان را سجده تلاوت می گویند.اگر قسمتی ازآیه را بخواندولو آن قسمت لفظ سجود داشته باشد، سجده واجب نمی شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.