شرکهای ما ۱۳۹۲/۵/۳۰ - ۱۷ بازدید

موضوع: شرکهای ما.
استاد:آیت الله سید محمد ضیاء آبادی.

نهی شرک توسط خداوند
موضوع: شرکهای ما.
استاد:آیت الله سید محمد ضیاء آبادی.

نهی شرک توسط خداوند

خداوند متعال اینکه شریک برایش قائل شویم را نهی فرموده است. شریک این است که غیر خدا را موثر مستقل بدانیم در آیه ۲۲سوره اسراچنین آمده است که: "لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا" با خدا معبود دیگری را شریک قرار مده پس اگر چنان کنی درحالی که نکوهیده و خوار شده ای زمین گیر می شوی. آیه ۲۲اسراء خود لا اله الاالله از دو جمله نفی و اثبات تشکیل شده است لا اله نفی میکند و "الا الله" اثبات میکند نفی مقدم بر اثبات است اولی یعنی "لا اله" خالی کن هر چه غیر خداست تخلیه کن "الا الله" هم یعنی فقط بعد از این تخلیه خدا بماند خدا را موثر مستقل بداند لا اله الا الله گفتنش هم درست نیست.

رابطه نفی شرک با اعمال انسان

اگر نفی شرک نباشد توحید نیست و ما اکثرا گرفتار همین شرک هستیم شرک این نیست که بیاییم و یک بت را بتراشیم و بپرستیم ما باید بترسیم از اینکه اعمالمان که انجام میدهیم و اثر ندارد به خاطر این است که در آن شرک راه یافته است هم عمل بی اثر است و هم خسران نیز کرده ایم .

لحظه های عمرتان را میدهید چه میگیرید؟! این نگاهتان؛ افکارتان؛ همه سرمایه است اینها را میدهید چه میگیرید؟ ما انسان ها باید کمی دقت داشته باشیم خیال میکنیم داریم خیلی کار میکنیم در صورتی که نتوانسته ایم رضای خدا را به دست بیاوریم کار کرده نفس زده اما مردم احسن احسن گفته اند ولی رضای خدا نبوده است چون غیر خدا را موثر دانسته ایم.

رابطه توحید و اعمال انسانباید براستی بگوییم لا اله الا الله من خودم هیچم فقط خداست نباید دنبال این منیتها برویم اما اکثرا آنهایی که شریک قایل هستند توحیدشان درست نیست در باطن جانشان غیر خدا اثر گذار است .

اگر در یک شب تاریک و ظلمانی روی یک سنگ سیاهی یک مورچه راه برود آیا میشود آن مورچه را دید؟ پس شرک هم همین جور است همین طور وارد افکار ما می شود به نظر خودش آدم خوبی است و دستورات الهی را انجام داده اما خبر ندارد همان کار مقدسش اشکال داشته است؛ مراقب باشید اگر اعمالتان خالص نشد و غیر خدا را موثر دانستید بدانید که شرک است.

رابطه اعتقاد به اهل بیت(ع) و اعمال انسان

در اینجا ما اهل بیت (ع) را موثر مستقل نمیدانیم اما خالق به ما گفته است میخواهی با من رفیق بشی باید از در مولا علی (ع) و آل علی (ع) بیایی آنها باب الله هستند ؛ ای آقایان اهل تسنن شما خیال میکنید ماشفا را مستقلا از اهل بیت(ع) میخوایم؟! نخیر ما آنها را وسیله میدانیم اما کسی که از در خانه علی (ع) و آل علی (ع) وارد نمیشود آن کس دزد است ما خالق را میپرستیم و او گفته از این در بیایید و ما هم از این در آمده ایم .

قل هو الله احد الله الصمد یعنی تنها کسی که مقصد است، الله است و بس . کعبه هم که میرویم آن کعبه سنگ است اما چون خدا گفته بیت من است ما آنجا رفتیم بعد گفته بروید مدینه بقیع کربلا ما هم رفته ایم خود خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است آب در کوزه است ما تشنه لبان میگردیم اما خودش گفته آز آن در بیایید؛ ای اهل تسنن ما مشرک نیستیم خدا پرستیم اما چون خدا گفته با وسیله بیا ما هم با وسیله رفته ایم .

"من" واقعی خود خداست غیر خدا نباید بگوید "من" هرگز نگوید من فردا این کار را میکنیم بگویید انشا الله . اگر ما دنبال علی (ع) و آل علی (ع) رفتیم خود خدا دستور داده است.

اعمال انسان؛ لقاالله و صعود انسان

"ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ" غیر خدا همه هیچ است قرآن هر وقت سخن از قدرت نمایی میخواهد بکند میگوید "ما" اما وقتی سخن از توحید است میگوید "من" در دنیای امروز هم تمام این جنگها و آدم کشی ها برای این من است که من قدرتمند هستم تو نیستی و سر این من جنگهاست اما مخلوق از خود هیچ است باید به خالق بچسبیم و گرنه بیچاره و نابود میشویم.

در دعای کمیل میخوانیم "الهی و ربی من لی غیرک" ای خدای من چه کسی جز تو دارم که بداند من چه می خواهم و بتواند انجام دهد و چقدر می خواهم و کی می خواهم فقط تویی که میدانی آری من که تو رو دارم چه کم دارم گاهی آخر سوره توبه را بخوانید چقدر زیبا دلگرمی میدهد میگوید اگر همه مردم رفتند بگو بروند بگو من خدا دارم ما از مرحله خیل یدوریم تا چشم باز کردیم خورشید و ماه رو دیدیم کم کم بزرگتر شدیم پول و جاه و مقام را دیده ایم کی صحبت از جمال خدا کرده ایم بهترین لذتها لقا الله است اما ما نمیفهمیم لقا الله یعنی چه! در جهل مرکب قرار گرفته ایم و آن هایی هم که جمال خدا را دیده اند ما آنها را باور نداریم این انسان خیلی عظیم است خیلی استعداد دارد اگر در دیگ انبیا بجوشد صعود می کند بالا می رود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.