نسخه آزمایشی

شستن دهان ۱۳۹۷/۳/۱ - ۲۲۳۰ بازدید

همه مراجع: اگر چیزى فرو برده نشود اشکال ندارد.v} . مکارم، توضیح المسائل، م ۱۳۴۲؛ صافى، ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۱۴۸ ؛ سیستانى، استفتاآت، بخش روزه، س ۱۲ و ۵۱ و مبطلات روزه، س ۳۲؛ خامنه اى، استفتاآت جدید، س ۳۶۵.{v
(احکام روزه، سید مجتبی حسینی، کد: ۵۸/۵۰۰۰۱۷)
همه مراجع: اگر چیزى فرو برده نشود اشکال ندارد.v} . مکارم، توضیح المسائل، م ۱۳۴۲؛ صافى، ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۱۴۸ ؛ سیستانى، استفتاآت، بخش روزه، س ۱۲ و ۵۱ و مبطلات روزه، س ۳۲؛ خامنه اى، استفتاآت جدید، س ۳۶۵.{v
(احکام روزه، سید مجتبی حسینی، کد: ۵۸/۵۰۰۰۱۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.