شفاعت در برزخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ - ۲۰ بازدید

۱ـ شفاعت گسترده در آخرت است، ولی برخی ها در برزخ یا هنگام قبض روح هم شفاعت می شوند.
۲ـ دیدار با اهل بیت(ع) بستگی به درجه ی وجودی افراد دارد. برخی ها هر لحظه در محضر ایشانند، برخی ها روزی یکبار می بینند، برخی ماهی یا سالی یکبار، و ... و برخی هر هزار سال یکبار توفیق دیدار اهل بیت(ع) نصیبشان می شود، چه در برزخ و چه در بهشت اخروی.
۳ـ اینکه فرمودند من از برزخ برای شما می ترسم، برای این است که شفاعت در برزخ، عمومی نیست و فقط برخی ها شفاعت می شوند، آن خانمی هم فرموده اید، جزء همان برخی ها بوده اند.
۱ـ شفاعت گسترده در آخرت است، ولی برخی ها در برزخ یا هنگام قبض روح هم شفاعت می شوند.
۲ـ دیدار با اهل بیت(ع) بستگی به درجه ی وجودی افراد دارد. برخی ها هر لحظه در محضر ایشانند، برخی ها روزی یکبار می بینند، برخی ماهی یا سالی یکبار، و ... و برخی هر هزار سال یکبار توفیق دیدار اهل بیت(ع) نصیبشان می شود، چه در برزخ و چه در بهشت اخروی.
۳ـ اینکه فرمودند من از برزخ برای شما می ترسم، برای این است که شفاعت در برزخ، عمومی نیست و فقط برخی ها شفاعت می شوند، آن خانمی هم فرموده اید، جزء همان برخی ها بوده اند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.