شفاعت و تغییر سنت الهى ۱۳۹۱/۴/۲۳

اشـکال دیگری که مطرح شده این است که خدای متعال پیروی از شیطان را موجب دچارشدن به عذاب دوزخ دانسته است . ( ۴۳ و ۴۲ ) حـجـر : ان عـبـادی لـیـس لـک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لـموعدهم اجمعین : تو ای ابلیس بر بندگان من تسلطی نخواهی داشت مگر گمراهانی که از تو پیروی کنند و وعدگاه همگی ایشان دردوزخ است . در حـقـیـقـت عذاب کردن گنهکاران در عالم آخرت , یکی از سنتهای الهی است و می دانیم که سـنـتـهای الهی قابل تغییر و تبدیل نیست , چنانکه در آیه (۴۳) فاطرفرموده : فلن تجد لسنه اللّه تبدیلا و لن تجد لسنه اللّه تحویلا . هرگز برای سنت الهی تبدیل و تغییری نخواهی یافت .
اشـکال دیگری که مطرح شده این است که خدای متعال پیروی از شیطان را موجب دچارشدن به عذاب دوزخ دانسته است . ( ۴۳ و ۴۲ ) حـجـر : ان عـبـادی لـیـس لـک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لـموعدهم اجمعین : تو ای ابلیس بر بندگان من تسلطی نخواهی داشت مگر گمراهانی که از تو پیروی کنند و وعدگاه همگی ایشان دردوزخ است . در حـقـیـقـت عذاب کردن گنهکاران در عالم آخرت , یکی از سنتهای الهی است و می دانیم که سـنـتـهای الهی قابل تغییر و تبدیل نیست , چنانکه در آیه (۴۳) فاطرفرموده : فلن تجد لسنه اللّه تبدیلا و لن تجد لسنه اللّه تحویلا . هرگز برای سنت الهی تبدیل و تغییری نخواهی یافت . پس چگونه امکان دارد با شفاعت , سنت الهی نقض شود و تغییر یابد ؟ جواب این است که پذیرفتن شـفاعت درباره گنهکاران واجد شرائط هم , یکی از سنتهای تغییر ناپذیر الهی است , زیرا سنتهای الهی تابع ملاکها و معیارهای واقعی است وهیچ سنتی با وجود مقتضیات و شرایط وجودی و عدمی آن تغییر ناپذیر نیست , ولی عباراتی که دلالت بر این سنتها می کند غالبا در مقام بیان همگی قیود موضوع وشرایط مختلف آن نیست , و از این رو مواردی یافت می شود که ظاهر آیات مربوط به چند سـنـت مـختلف , شامل آنها می گردد در صورتی که در واقع مصداق آیه اخص و تابع ملاک اقوی است . پـس هر سنتی با توجه به قیود و شرایط واقعی موضوعش ( و نه تنها قیود و شرایطی که در عبارت آمـده اسـت ) ثـابت و تغییر ناپذیر است و از جمله آنها سنت شفاعت است که نسبت به گنهکاران خاصی که واجد شرایط معینی و مشمول ضوابط مشخصی باشند , ثابت و غیر قابل تبدیل می باشد .
محمد تقی مصباح یزدی / آموزش عقاید، مصباح یزدی - محمد تقی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.