نسخه آزمایشی

شکستن عهد ۱۳۹۷/۶/۱۵ - ۲۶ بازدید

باسلامشخصی با خدا عهدی بسته،بعد که فکر کرده دیده که اشتباه کرده و قصدش واقعا چنین عهدی نبوده،این شخص اگه عهدش را بشکند چه حکمی دارد؟
اگر با با رعایت شرایط و توجه صیغه عهد را جاری کرده است عهد را باید عمل کند هرچند بعد متوجه شده که عمل به آن سخت است .

نظرات

نظر بدهید