شکستن نماز هنگام صدازدن والدین ۱۳۹۸/۱/۶ - ۶۳۱ بازدید

آیا در حال نماز خواندن، وقتی پدر یا مادر کسی را صدا زنند میشود نماز را قطع کرد؟ حکم هریک را جداگانه بیان فرمایید؟

قطع نماز به خاطر صدا زدن پدر و مادر جایز نیست. بلی قبل از نماز اگر صدا زدند و شما قصد اقامه نماز دارید و وقت نماز هم وسیع است کلام پدر و مادر را مقدم بدارید.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.