شناخت همدیگر ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۲۰۵ بازدید

شناخت همدیگر

شناخت همدیگر
آیا ممنوع بودن ارتباط
دختر و پسر موجب عدم شناخت قبل از ازدواج و سرانجام جدایى نمى  شود؟بدون
تردید افرادى که در صدد ازدواج و تشکیل زندگى مشترک هستند، باید از یکدیگر شناخت و
آگاهى  داشته باشند و زندگى خود را بر اساس شناختى که از یکدیگر دارند، بنا کنند.
در غیر این صورت، زندگى  اى که بر اساس توهّم و خیالات واهى بنا گردد، فرو
مى  ریزد. پس ما نیز همانند شما، ضرورت شناخت را قبول داریم و معتقدیم: بنیان زندگى
مشترک بر اساس شناخت صحیح و مطابق با واقع تشکیل مى  شود. طبق آموزه  هاى اسلامى
دختر و پسر، اگر تصمیم جدى بر ازدواج دارند، مى  توانند قبل از عقد نسبت به وضعیت
ظاهرى یکدیگر، آگاهى پیدا کنند و حتى طى چند جلسه گفت و گو، از خصوصیات اخلاقى و
انتظارات زندگى آینده، شناخت داشته باشند.آنچه
نیاز به بررسى دارد، چگونگى این آگاهى و میزان دقّت آن است. به گواهى آمار، درصد
قابل توجهى از طلاق  ها و مشاجرات، ناشى از شناخت  ها و اطلاعات غلط و یا سطحى و
گذرا است. این واقعیت تلخ نشانگر آن است - به رغم قبول ضرورت شناختِ از یکدیگر - در
مسیر تحصیل این آگاهى، دچار خطا شده  اند ؛ از این رو همان  گونه که شناخت دو طرف
از یکدیگر بایسته است، رعایت راه و رسم رسیدن به این شناخت و شرایط دسترسى به آن
نیز ضرورت دارد و زیر پا گذاشتن آنها، به این چنین پیامدهاى تلخى، ختم خواهد شد.حال باید
روشن شود قواعد، شرایط و راه صحیح تحصیل این نوع شناخت و آگاهى چیست؟ ابتدا
ویژگى  هاى همسر ایده  آل را مدنظر قرار دهید و به منظور کسب اطلاع از برخوردار
بودن فرد مورد نظر از ویژگى  هاى مثبت و بیگانه بودن وى با ویژگى  ها و اوصاف منفى،
اقدام به برنامه  ریزى جهت کسب آگاهى نموده و به تحقیق و پرسش و... دست مى  زنید.
چون هر ویژگى  اى از طریقى خاص به دست مى  آید: عدم سوء سابقه با مراجعه به مرکزى
خاص یا عدم ابتلا به بیمارى  هاى ژنتیکى و وراثتى، از رهگذر مراجعه به مرکز مشاوره
ژنتیکى ؛ سازگارى گروه خونى و
 RHخون
از راه آزمایش خون، حسن اخلاق، اصالت خانوادگى و پایبندى به اعتقادات دینى و... از
طریق شناخت خانواده و گفت و گو به دست مى  آید. پس تنها ارتباط دختر و پسر راه  گشا
نیست. از جانب دیگر چون هدف تحصیل «شناخت و آگاهى» است، رعایت اصول زیر لازم و
ضرورى است:1. در
این ارتباط، جز پیام  شناختى، پیام دیگرى مبادله نشود، از این رو خوش و بش کردن و
گل گفتن و گل شنیدن به این ارتباط ضرر مى  رساند و آن را از هدف خود دور مى  سازد.2. راه
شناخت تنها ارتباط مستقیم با فرد مورد نظر نیست ؛ بلکه تحقیق، پرس و جو و مراجعه به
سابقه زندگى و... از راه  هاى دیگر شناخت است. حتى به بعضى از شرایط همسر ایده  آل،
نمى  توان از طریق ارتباط مستقیم و گفت و گو پى برده و چه بسا بهره گرفتن از آگاهى
فرد مورد اعتماد و آگاه و مصلحت  اندیش کارگشاتر است ؛ تا گفت و گوهاى طولانى و دو
نفره آمیخته به عشق  ورزى و محبت.3. در
صورت ضرورت ارتباط مستقیم دیدارى، باید موضوع جلسه و سؤالاتى که در پى پاسخ آن
هستید، از قبل مشخص باشد و حتى به صورت جزئى، معیّن و روشن بیان گردد و از سخنان
بى  ثمر و کلى جداً پرهیز شود.4. مدت
زمان جلسه ارتباط دیدارى، نباید زیاد طولانى باشد.5. چون
هدف کسب آگاهى از یکدیگر است ؛ لذا حضور فرد ثالث - که نقاط پنهان و مبهم گفت و گو
را به طرفین گوشزد کند - ضرورى است (حتى اگر از نظر شناختى، به حضور فرد ثالث نیاز
نباشد) ؛ فضاى خلوت دو نامحرم، جایگاه نفوذ شیطان است. پنهان از نظاره دیگران به
ارتباط دیدارى اقدام نکنید که اگر فضا به شهوت و عشق آلوده گردد، چشم عقل کور
مى  شود و دیگر نمى  توان به آگاهى درست و دقیق دست یافت.


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.