شهدای جنایات وهابی ها ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ - ۴۸۳ بازدید

شیعیانی که به هر دلیلی در چنگال وهابیون قرار میگیرند و جانشان را به روش هایی که وهابیون از بریدن سر با اجسام مختلف و تیر باران کردن آنها میگیرند آیا در پیشگاه خداوند آنها شهید محسوب میشوند؟

هرکسی در راه محبت و پیروی از اهل بیت کشته شود شهید است چنانچه در اسلام افرادی مثل میثم تمار و حجر ابن عدی و.. به خاطر محبت اهل عصمت و طهارت به شهادت رسیده اند. چنانچه پیامبراسلام (ص ) فرموده است: من مات علی حب آل محمد مات شهیدا؛ هرکس با محبت آل محمد از دنیا برود، شهید از دنیا رفته است. الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له؛ آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، بخشوده است. الا و من مات علی حب آل محمد مات تائبا؛ آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، با توبه از دنیا رفته است
الا و من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان؛ آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، مومن و با ایمان کامل از دنیا رفته است.
الا و من مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنة ثم منکرا و نکیرا؛ آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، فرشته مرگ او را بشارت به بهشت می دهد و سپس نکیر و منکر به او بشارت دهند.
الا و من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الی الجنة؛ آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، در قبر او دو در به سوی بهشت باز شود.
الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکةالرحمه؛ آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، قبر اا زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار خواهد گرفت.
الا و من مات علی حب آل محمد مات علی السنة والجماعة؛ آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد از دنیا برود، بر سنت و جماعت اسلام از دنیا رفته است.
الا و من مات علی بغض آل محمد مات جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة الله؛ آگاه باشید هر کس با بغض و دشمنی آل محمد از دنیا برود، روز قیامت در حالی وارد محشر می شود که در پیشانی اش نوشته شده: مایوس از رحمت خدا
الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا؛ آگاه باشید هر کس با بغض و عداوت آل محمد از دنیا برود، کافر از دنیا رفته است.
الا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحةالجنة؛ آگاه باشید هر کس با بغض و عداوت آل محمد از دنیا برود، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد (طرائف ابن طاووس،ص۲۶۷ ؛ نق کشاف زمخشری،ج۴،ص۲۲۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.