شهود باطنی خداوند ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ - ۷۰۸ بازدید

برای شناخت خدا از طریق سیر درون و شهود باطنی چه راهþهایی وجود دارد؟

برای رسیدن به این هدف بزرگ سه راه وجود دارد.
1. راه وحی، راهی که انبیاء و پیامبران الهی و خلفای معصوم آنها پیشنهاد می کردند؛ راهی که دلیل و مرشد و راهنمایش آنها بودند.
2. راه غیر معصومین، راه ارباب ریاضت، و جمعی از فلاسفة اشراق و مانند آنها، که بدون استفاده از اشعة وحی در این مسیر پر خطر به راه افتادند، و بی همراهی خضر راه ظلمات را پیش گرفته اند، و در بیراهه ها سرگردان مانده اند و گاه چنین می پنداشتند که به مقصد و مقصود رسیده اند و چنان از پیروزی خود سر مست می شدند که می گفتند:
آن را که پیر دیر به ماهی کند تمام     در سی هزار سال ارسطو نمی کند!
3. راه تصوف، که راهی است «التقاطی»، بخشی را از تعلیمات انبیاء گرفته و بخشی را از ارباب ریاضت، و با دخل و تصرفهایی که هر گروه با ذوقیات و سلیقه های شخصی در آن کرده اند، فرقه های زیادی را به وجود آورده که تعداد آنها از حد و حساب می گذرد.
جلوه حق، حضرت آیت الله مکارم شیرازی

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.