شک در تعداد سجده ها ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۳۸۴۶ بازدید

سلام
اگر در نماز شک کنیم دو سجده بجا آورده ایم یا یکی وظیفه ی ما چیست؟

اگر شک از روی وسواس وکثرت شک نباشد بلکه گاهی اوقات چنین شکی پیش اید و درحالی که هنوز نشسته ایدو رکعت بعدرا شروع نکرده اید در تعداد سجده شک کنید درصورتی که بعدازیک لحظه کوتاه فکرکردن یقین به انجام دو سجده پیدا نکنید باید یک سجده دیگر انجام دهید و اگرفرضا بعدا یقین پیدا کردید که 3 سجده دریک رکعت انجام داده اید اشکال نداردو نماز صحیح است فقط باید بعداز نماز دوسجده سهو بخاطر سجده اضافی انجام دهید

نظرات

میهمان
متشکرم

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.