شیطان پرستی و جنبش های نوپدید دینی ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

باید دقت داشت که در دنیای معاصر ما واژه معنویت مفهوم مبهمی پیدا کرده است که همین ابهام شرایط خوبی را ایجاد می کند تا مصادیق زیاد و بعضاً متناقضی را شامل شود.
اگر معنویت را به تعبیر برخی از کارشناسان «هرنوع فرا روی از تمدن محض مادی» تعریف کنیم، این واژه طیف وسیعی از جنبش هایی را که بعضی از آنها به مواد مخدر و بدن نمایی و برخی به مراقبه و خدمات اجتماعی و برخی به بشقاب پرنده ها و گروهی به عبادت و ریاضت رو می آورند، را شامل می شود.
باید دقت داشت که در دنیای معاصر ما واژه معنویت مفهوم مبهمی پیدا کرده است که همین ابهام شرایط خوبی را ایجاد می کند تا مصادیق زیاد و بعضاً متناقضی را شامل شود.
اگر معنویت را به تعبیر برخی از کارشناسان «هرنوع فرا روی از تمدن محض مادی» تعریف کنیم، این واژه طیف وسیعی از جنبش هایی را که بعضی از آنها به مواد مخدر و بدن نمایی و برخی به مراقبه و خدمات اجتماعی و برخی به بشقاب پرنده ها و گروهی به عبادت و ریاضت رو می آورند، را شامل می شود.
در برخی موارد حتی ایجاد اندکی آرامش و سرخوشی کاذب در پیروان یک فرقه موجب شده که آن فرقه در زمره مکاتب و ادیان قرار گیرند،خصوصاً در غرب برخی از فرقه های شیطان پرستی را نیز داخل در جنبش های نوظهور معنوی نموده اند. حالا فرقی ندارد که این سرخوشی حاصل تبعیت از آموزه های تعالی بخش الهی باشد و یا در قالب توهم و باور به شیطان.
یکی از کارهایی که در برخی فرقه های شیطان پرستی برای ایجاد نوعی آرامش کاذب به کار می رود، تغییر نگاه مخاطب به آموزه های ادیان است. به طور مثال برخی از این فرقه ها در آموزه های خود، مسایلی را که در ادیانی همچون اسلام و مسیحیت گناه تلقی می شوند، ساخته پرداخته روحانیون آن ادیان قلمداد می کنند.
آنتوان لاوی، بنیانگذار فرقه کلیسای شیطان در لابه لای نوشته های خود اینگونه القا می کند که انسان در حالت عادی به کارهای بد تمایل دارد، پس این امر نشان می دهد که طبیعت انسان گناهکار است، اما مردان ادیان برای سلطه بر مردم، این اعمال را گناه معرفی کردند تا مردم با انجام آن دچار، عذاب وجدان شوند، بنابراین مردم، با تغییر دید خود، دیگر دچار عذاب وجدان نمی شوند. از سوی دیگر، برخی محققان غربی با ارائه تعاریف حداقلی از دین، این فرقه ها را نیز جزو ادیان جدید به حساب می آورند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.