شیطان پرستی و نمادها ۱۳۹۱/۵/۱۹ - ۱۱ بازدید

یکی از ابزارهای اساسی ترویج و گسترش عرفان‌های نوظهور، استفاده از نماد و اشکال نمادین است که جریانات معنویت گرا به صورت گسترده ای از نمادها استفاده می کنند. علت این است که نماد، ابزاری قوی و نافذ است و برخورداری از نمادهای گویا و متنوّع، قدرتی بی‌بدیل محسوب می‌شود. به همین جهت، گاهی پاره ای از جریان‌ها به سود خود دست به استخدام نمادهای دیگر مکاتب می زنند و به نام خود آن را تبلیغ می کنند.
یکی از ابزارهای اساسی ترویج و گسترش عرفان‌های نوظهور، استفاده از نماد و اشکال نمادین است که جریانات معنویت گرا به صورت گسترده ای از نمادها استفاده می کنند. علت این است که نماد، ابزاری قوی و نافذ است و برخورداری از نمادهای گویا و متنوّع، قدرتی بی‌بدیل محسوب می‌شود. به همین جهت، گاهی پاره ای از جریان‌ها به سود خود دست به استخدام نمادهای دیگر مکاتب می زنند و به نام خود آن را تبلیغ می کنند.
قبل از معرفی نمادهای شیطان‌پرستی ذکر چند نکته لازم و ضروری می‌باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. غفلت از این سه امر، ممکن است به شناخت غیر صحیح و تحلیل ناصواب این فرقه منجر شود و یا باعث ترویج ناخوسته آیین شیطانی گردد:
نکته اول، این که جریان شیطانی بسیاری از نمادهایی را که در دیگر آیین ها و مسلک ها ریشه دارد، امروزه به سود خود و در خدمت خود به کار گرفته است. بسیاری از نمادهایی که امروزه به نام شیطان پرستی مشهور شده، متعلق به جریان شیطانی نیست و شیطان گرایان این نمادها را تصاحب نموده اند. هدف آن ها از این تردستی ، اثبات ریشه دار بودن آیین شیطان پرستی و تثبیت این حرکت و اعتماد بخشی به یاران شیطان است. پاره ای از این نمادها در تمدن های باستانی مصر و یونان ریشه دارد و بعضی دیگر تعلق به شرق دارد؛ چنان که آنتوان لاوی در کتابش از اسامی کالی و شیوا که در میان هندوها و یوگی ها دارای جایگاه خاصی است و از جمله خدایان هندو به حساب می آید به عنوان نام های شیطان نام می برد و کالی و شیوا را همان شیطان معرفی می کند. بعضی از نمادهای ماسون ها و یا کابالا هم اکنون در خدمت این آیین قرار گرفته است. هر چند جریان شیطانی محصول عرفان یهود و فراماسونوری است و نتیجه نامشروع این دو جریان محسوب می شود؛ اما باید توجه داشت جریان شیطانی، امروزه خود را به عنوان جریانی برخوردار از سنت های منحصر به فرد و نمادهای ویژه و مبانی مجزا و در یک کلمه یک «جریان مستقل تاریخی» معرفی می کند.
نکته دوم این که نمادها لزوما معنای واحد ندارند. علت این است که فرهنگ های مختلف از هم دیگر تاثیر پذیرفته اند و اقوام و ملت ها، در تعامل با دیگر فرهنگ ها، دست به اقتباس از دیگران زده و به سود خود، تغییراتی در محصولات و متاع های دیگران ـ البته به نسبت آرمان ها و ارزش های بومی خود ـ داده اند و به مرور، این فراورده جدید به عنوان نماد ارزش ها و باورهای ایشان مشهور شده است. بنابراین نمادها نه ریشه واحد دارند و نه معنای واحد.
نکته سوم این که از آن جا که نماد خود یک ابزار قوی و نافذ است و برخورداری از نمادهای گویا و متنوع، قدرتی بی بدیل محسوب می شود؛ نسبت دادن نمادهایِ دیگر جریان هاو آیین ها به شیطان پرستی، تلاش غیر مستقیم برای تبلیغ این مرام انحرافی و کمک ناخواسته به آن است. بنابراین منظور ما از نماد در این نوشته، نمادهایی است که امروزه شیطان گرایان به سود خود استخدام نموده اند. آن چه که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که نمادهایی که امروزه در خدمت این جریان ضد دینی و ضد توحیدی ایفای نقش می کند؛ باید جهت انتساب این جریان به عقبه سیاسی خود و فهم ریشه ها و مبانی استکباری آن مورد توجه قرار گیرد؛ نه استقلال دادن به این جریان و در نتیجه تبلیغ و تثبیت آن.
نمادهایی که شیطان گرایان جهت معرفی خود استخدام نموده اند به این شرح است؛

. بافومت (Baphomet)


این نماد که در عرفان کابالا نیز جایگاهی دارد، بز یا قوچی به نام بافومت (Baphomet) است که هم با جانور شاخ‌دار یوحنا در کتاب مکاشفات یوحنا همانندی دارد و هم در اسطوره‌های مصری خدای هوش و دانایی معرفی شده و آفرینش انسان به وسیلة چرخ سفالگری را به او نسبت می‌دهند. او همچنین به صورت دو جنسی و نماد زاد و ولد است.(اسطوره‌های مصری.ص۲۶و۲۷) و دو ماه سیاه "گبورا"و سفید "چسد" در طرفین او نشانة ترکیب روشنایی و تاریکی است (البته شیطان گرایان این دو را نماد لطف و عدالت می داند) {انجیل شیطانی}شعله ی میان دو شاخ او نیز نماد نبوغ و دانایی شیطان است و این که او بود که آدم (ع) و همسرش را به سمت درخت دانایی رهنمون شد . (سفر پیدایش تورات- ۱۵/۶)
البته چنان که گفته شد تاویل تک گزینه ای از این نماد هم چندان واقع بینانه نیست. بافمت ممکن است نماد بز قربانی در آیین یهود باشد که بزی مقدس است و بنابر نقل عهد عتیق این بز، قربانی حضرت اسحاق شد(پیدایش:۱۹-۱/۲۲) که بنی اسرائیل از نسل او هستند. شیطان‌ هم به نوعی قربانی هدایت انسان و دست یابی او به درخت دانش و معرفت شد. با این توضیح بز می‌تواند نماد گویایی از ایثار بزرگ شیطان برای آدم باشد.

۲.سر بز در میان ستاره پنج پر وارونه (inverted pentagram)
ستاره پنج پر (pentagram) نماد ونوس الاهه ی زیبایی و عشق شهوانی زنانه است.این نماد از زمانی که لئوناردو داوینچی طرح مرد ویترووین (vitruvian man) را طراحی کرد به سمبل اصالت انسان و اومانیسم تبدیل شد و در فرقه شیطان گرایی چون جنبه شهوانی انسان مد نظر است آن پنج ضلعی اولیه به صورت وارونه در آمده {انجیل شیطانی} و سر یک بز ( که همان سر بافومت می باشد) نیز در آن قرار گرفته است.
ترکیب ستاره پنج پر وارونه با سر بافومت نماد روشن و گویایی برای تعالیم مکتب شیطان گرایی کرولی و لاوی است؛ چرا که شیطان را سمبل انسان محوری و اصالت هوس ها و لذت طلبی بشر می دانند. بنابراین این نشانه به نحو گسترده ای در شاخه سیطنیسم کاربرد دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود : (نصب نماد فوق بر روی لباس افرادی که به عضویت رسمی کلیسای شیطان در می آیند و رنگ به کار رفته در آن نشانگر درجه عضویت فرد می باشد)

he church of satan/Michael Aquino/page ۶۰۰ }
،‌ (نصب این نشان در بالای محراب در موقع اجرای آئین های شیطان گرایی) {satanic bible/the satanic rituals }و ....
. ۶۶۶ یا FFF
عدد ۶۶۶ و FFF که ششمین حرف حروف انگلیسی است و متناظر عددی آن ۶۶۶ می‌شود. این عدد به گفته یوحنا در بخش مکاشفات یوحنا در کتاب مقدس "عدد شیطان" است. در مکاشفات یوحنا نوشته شده است:
و دیدم وحش دیگری را که از زمین بالا می‌آید و دو شاخ مثل شاخهای بر‌ّه داشت و مانند اژدها تکلّم می‌نمود ۱۲ و با تمام قدرتِ وحشِ نخست در حضور وی عمل میکند و زمین و سکنة آنرا بر این وا میدارد که وحش نخست را که از زخم مهلک شفا یافته بپرستند. ۱۳ و معجزاتِ‌ عظیمه بعمل می‌آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آور‌َد. ۱۴ و ساکنان زمین را گمراه میکند به‌آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید. و به ساکنان زمین میگوید که صورتی را از آن وحش که بعد از خوردنِ زخمِ شمشیر زیست نمود بسازند. ۱۵ و به وی داده شد که آن صورتِ وحش را روح بخشد تا که صورت وحش سخن گوید و چنان کند که هرکه صورت وحش را پرستش نکند کشته گردد. ۱۶ و همه را از کبیر و صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر این وا میدارد که بر دست راست یا بر پیشانی‌ خود نشانی گذارند. ۱۷ و اینک هیچکس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یعنی اسم یا عددِ‌ اسم وحش را داشته باشد. ۱۸ در اینجا حکمت است. پس هرکه فهم دارد عدد وحش را بشمارد زیرا که عدد انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است.
این عدد بعضا با عنوان شماره تلفن شیطان نیز در کشور ما رواج پیدا کرده است .
۴. صلیب وارونه (Upside down cross )

این نماد بر اساس تفکرات ضد مسیحی شیطان گرایان به نشان خصومت با دین مسیحیت و توهین به آن استفاده می شود.


۵ . دست شاخدار (Horned Hand)

دو انگشت برافراشته شده در این نماد نشان از دو شاخ بز بافومت می باشد.این نماد بعضا به همراه عبارت Hail Satan به معنای «درود بر شیطان» مورد استفاده قرار می گیرد. البته این نماد در موارد دیگری نیز به کار رفته که شاید لزوما ارتباطی بین آن معانی و جریان های شیطان گرا وجود نداشته باشد؛ مثلا گاهی این نماد به نشانه ی حرف W که حرف اول کلمهWar ‌ (جنگ) می باشد خصوصا از طرف سیاستمداران و جنگ طلبان دنیا استفاده می شود و معنای آن اصرار و استقامت در جنگیدن می باشد که البته استعمال غالبی آن در مراسم¬های شیطانی و از طرف شیطان گرایان مشاهده می¬شود.
۶ . S‌شیطانی (satanic S)

این نماد نشان اسلحه زئوس (از خدایان اساطیری یونان) می باشد و بعضا آن را به نشان اولین حرف کلمه satan (شیطان) استفاده می نمایند.


۷ . ابلیسک (obelisk)
ابلیسک ستونی است با قاعده چهارضلعی و راس هرمی، که سمبلی از «رع» خدای خورشید در مصر بوده است و در اثر افزایش قدرت فراعنه به ممالک دیگر راه یافت. رع دارای دو فرزند با نام های "ست" و "اوزیریس" بوده است . "سِت" خدای ظلمت است که در حمایت شدید رع قرار دارد. (اسطوره‌های مصری.ص۴۴) او برادر خود اُزیریس را کشته و تاج و تخت را از چنگ فرزند او هوروس در می‌آورد. دومین جریان بزرگ شیطان‌پرستی مدرن یعنی ستیانیسم که معبد ست را در سانفرانسیسکو تأسیس کردند این خدای افسانه‌ای را ارج می‌نهند و خواهان تحقق حکومت او در زمین هستند.
ابلیسک را معمولاً نمادی از قدرت و سلطنت ازیریس می‌دانند، سلطنتی که پس از کشته شدن او، به دست برادرش ست می‌افتد. ازیریس وقتی به دست همسرش آیسیس زنده می‌شود، به جهان زیر زمین می‌رود و فرمانروایی مردگان را برمی‌گزیند و حکومت را برای پسرش هوروس وامی‌گذارد. اما این سلطنتی است که با حمایت رع به دست ست می‌افتد و جنگ میان او و هوروس به طول می‌انجامد. و البته باید توجه داشت که بنابر اسطوره‌های کهن هرگاه خدایی برخدای دیگر غالب می‌شد، قدرت و صفات برجستة او را به دست می‌آورد و کامل‌تر می‌شد. بنابراین غلبة ست بر ازیریس به معنای کسب قدرت و سلطنت اوست.
ظاهراً این سمبل در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام هم وجود داشته و پیامبر بزرگ خدا با این ذهنیت در حرم الاهی نماد شیطان را به صورت ابلیسک می‌سازند و آن را رمی می‌کنند، تا با این عمل تمام اوهامی را که تا امروز هم ادامه یافته است، طرد نمایند.
این نماد، امروزه در میادین بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکا ساخته شده و مردم هر روز به دور آن می‌گردند. سی بنای ابلیسک از مصر باستان باقی مانده که سیزده‌ عدد از آنها به روم برده شده و سایرین در شهرهایی نظیر سیسیل،‌ پاریس، لندن، نیویورک و سزاریا در قسمت اشغال شده فلسطین نصب شده است.
بزرگ‌ترین ابلیسک دنیا در واشنگتون ساخته شده که ارتفاع آن به ۱۷۰ متر می‌رسد و رئیس جمهور‌های آمریکا سوگند خود را در پای آن یاد می‌کنند. ابلیسک نماد قدرت ست در زمین و حیات و حمایت جاودانی اُزیریس در دنیای مردگان است از این رو سنگ هایی که شبیه آن تراشیده شده است، در قبرستان‌ها آمریکا بسیار به چشم می‌خورد.

۸. صلیب شکسته (Swastika)

این نماد نیز در گروه های شیطان گرا به نشانه تمسخر و توهین به نماد دین مسیحیت(صلیب) به کار می رود و آن را نشان از صلیبی که شکسته شده است می دانند. البته این نماد بعضا از طرف گروه های نژادپرست نیز مورد استفاده قرار می گیرد و در زمان حکومت هیتلر بر آلمان نیز این نماد،‌علامت ارتش نازی ها بوده است. برخی محققین در زمینه جادوگری معتقدند که برخی معاونین ارشد هیتلر دارای تفکرات شیطان گرایی بوده (سیری در تاریخ جادوگری، ص۱۰۸)، و استفاده از این علامت در حزب نازی ها ممکن است با اهداف شیطان گرایانه صورت گرفته باشد. این نماد نشان آئین میترائیسم (مهر پرستی) در ایران باستان نیز بوده و با عنوان "چرخ خورشید" از آن یاد می شده است.

گردنبند با نشان صلیب شکسته
گردنبند با نشان S شیطانی و استفاده از نام مرلین منسون در اطراف آن
گردنبند صلیب شیطانی
انگشتر با نشان صلیب شکسته
طرفداران مرلین منسون وی رابا لقب lord MM (پادشاه مرلین منسون) خطاب می کنند و نشان MM‌ را به این عنوان استفاده می نمایند.
گردنبند با نشان پنتاگرام

نماد های دیگری نیز در گروه های شیطان گرا مورد استفاده قرار می گیرد ،‌که بعضا به خاطر ارتباط تنگاتنگی که میان انجمن های مخفی فراماسونری و جریان های مدرن شیطان گرایی وجود دارد ،‌نمادهای این گروه ها با هم اشتراکات فراوانی دارند . در ادامه تنها تصاویری از برخی این نمادها را می آوریم. توضیح و تشریح بیش تر این نمادها نیازمند فضای جداگانه و وسیع تری می باشد.


باید اشاره کنیم که شیطان گرایان و مراکز قدرت حامی آن ها، برای ترویج نمادهای مذکور در حوزه فرهنگ عمومی، از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند که از آن جمله می توان به استفاده از این نمادها در ساخت زیورآلات ، پوشاک و البسه، ‌طراحی ساختمان ها ، نقاشی بر روی دیوارها و اماکن عمومی و ... اشاره کرد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.