صبحانه در ماه رمضان ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۵۴۲ بازدید

اگر شخصى در ماه مبارک رمضان هنگام مراجعت از سفر، پیش از ظهر به حدّ ترخّص وطنش یا جایى که مى‌خواهد ده روز در آنجا بماند برسد، ولى بعد از اذان ظهر به وطن یا محلّى که مى‌خواهد بماند برسد، و کارى که روزه را باطل مى‌کند انجام نداده باشد، آیا روزه آن روز بر او واجب است یا نه؟

همه مراجع (به جز صافى، مکارم و نورى): مسافرى که به وطنش برمى‌گردد پیش از ظهر باید به وطن برسد و اگر فقط به حد ترخص رسیده ولى وارد وطن نشده نمى‌تواند روزه بگیرد.[ امام، تحریرالوسیله، نماز مسافر، م 27 و کتاب روزه، بخش شرایط صحت روزه، م 5؛ بهجت، استفتاآت، بخش روزه، س 1581 و بخش سفر و وطن، س 1404؛ فاضل، استفتاآت، ج 1، س 574 و 577؛ سیستانى، توضیح‌المسائل، م 1305.]
آیات عظام صافى، مکارم و نورى: اگر پیش از ظهر به حدترخص برسد ولى بعد از اذان ظهر به وطن وارد شود روزه او صحیح است.[ توضیح‌المسائل، مکارم، م 1448؛ نورى، م 1319؛ صافى، 300پرسش از احکام، دفتر 1، بخش روزه، س 15 و 240 سؤال پیرامون روزه، س 168و 169 و 171.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.