صحبت کردن خدا با معاویه!! ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ - ۳۲۴ بازدید

حدیث صحبت کردن خدا با معاویه از کی و سندش چیست؟

از انس بطور مرفوع آمده است: " همه اصحابم جز معاویه بن ابى سفیان را "در بهشت" دیدم، تنها او را هشتاد "یا هفتاد" سال ندیدم و بعد آن بسویم آمد در حالى که روى شترى از مشک خوشبو تر که داخل آن از رحمت خدا و چهار دست و پایش از زبرجد بوده سوار بوده است و به او گفتم: معاویه؟ جواب داد: لبیک یا محمد به او گفتم: در این هشتاد سال کجا بودى؟ گفت: در باغستانى زیر عرش خدایم بودم که او با من مناجات مى کرد و من با او، او به من دورد مى- فرستاد و من به او، و مى گفت: این در عوض فحشهائى است که در دنیا به تو داده اند.
این حدیث از ساخته هاى عبد الله بن حفص وکیل است.
ابن عدى گفته است: این حدیث ساختگى است، شک ندارم که او سازنده آن است.
و خطیب گفته است:این حدیث از لحاظ سند و متن باطل است و مى دانیم که سازنده آن وکیل است، و سندهاى رجالش همه مورد اعتمادند جزخودش.
و ذهبى در میزانش، بعد از ذکر آن، از طریق ابن عدى گفته است:براى ابن عدى شایسته نبوده که از این دجال کور چشم کور دل روایت کند، کسى که خداوند در باره اش فرموده است: "کسى که در این دنیا کور باشد در آخرت نیز کور و گمراه است ".
و در شرح حال عبید الله بن سلیمان گفته است: از او عبد الرزاق، با خیر باطلى روایت کرده که او آفت آن به شمار مى رود.
و ابن حجر در لسان المیزان جلد 4 صفحه 105 گفته است: این خبر را ابن عساکر چنین آورده است: " من وارد بهشت مى شوم، همه یارانم جز معاویه را در آنجا مى یابم که پس از هفتاد سال او را مى بینم و به او میگویم: معاویه کجا بودى؟ در جواب مى گوید:زیر عرش خدایم بودم که با دستش به من تحفه مى داد آنگاه فرمود: این در عوض فحشهائى است که در دنیا به شما داده اند ".
ابن عساکر گفته است: این حدیث نادرست است و در آن چند نفراز افراد گمنام قرار دارند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.