صحیح نبودن قرائت امام جماعت ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۱۳۷۴ بازدید

سلام آیا اقتدا کردن به کسی که بعضاً بعضی از اِعراب اذکار نماز را اشتباه میخواند صحیح است یا خیر؟

اگر بدانید که اذکار نماز را اشتباه می خواند اقتدا نکنید .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید