صلیب کشیدن حضرت مسیح و ظهور مجددش ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ - ۲۰۳۳ بازدید

در تاریخ و روایات آمده عیسی علیه السلام بارها به مردم و به خصوص به حواریون اعلام کرده بود که وی به امر الهی کشته نخواهد شد و به آسمان عروج خواهد کرد چنانچه بعد از شهادت حضرت یحیی بعضی این سرنوشت را برای حضرت عیسی هم پیشبینی می کردند ولی خود حضرت عیسی با بیان این مطلب که وی به امر الهی کشته نخواهد شد بر همه این افکار خط بطلان کشید.

در تاریخ و روایات آمده عیسی علیه السلام بارها به مردم و به خصوص به حواریون اعلام کرده بود که وی به امر الهی کشته نخواهد شد و به آسمان عروج خواهد کرد چنانچه بعد از شهادت حضرت یحیی بعضی این سرنوشت را برای حضرت عیسی هم پیشبینی می کردند ولی خود حضرت عیسی با بیان این مطلب که وی به امر الهی کشته نخواهد شد بر همه این افکار خط بطلان کشید. لذا بیان کشته شدن عیسی توسط حکومت وقت تنها به منظورعوام فریبی و گمراه کردن مردم بود. این مطلب وقتی روشن تر می شود که بدانیم محرک اصلی بر کشتن حضرت عیسی و گمراه کردن مردم پس از به صلیب کشیدن مردی که شبیه به آن حضرت بود توسط قوم یهود و سردمدارانشان انجام شد. اینان به مسیحیان اینگونه القاء کردند که آنان وی را دستگیر و به صلیب کشیده اند و این عقیده را در میان آنان رواج دادند. در قرآن کریم هم واقعیت امر بیان شده آنجا که خدا در قرآن کریم در آیه ۱۵۷ سوره نساء بر پندار قوم یهود و عقیده بعضی از فِرق مسیحیت درباره مرگ حضرت عیسی خط بطلان می کشد. در این آیه آمده است: «گفتند: ما مسیح، پیامبر خدا، را کشتیم. آنها او را نکشتند و دار نزدند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه شد. آنان که درباره انتقال حضرت مسیح به عالم بالا اختلاف و گفت و گو می کنند در شک و تردیدند. یقیناً عیسی کشته نشده است؛ بلکه خداوند او را نزد خود برد که او قادر و داناست». همچنین در قرآن می فرماید:«به یاد آر آن گاه را که خداوند فرمود: ای عیسی، من تو را به قرب خود بالا می برم و از معاشرت کافران پاک می گردانم». این آیات شریفه، مؤید این هستند که حضرت عیسی علیه السلام کشته نشد، بلکه به آسمان رفت ولذا با وجود چنین نصی در قرآن کریم بهانه ای دیگر برای انسانهای منصف باقی نمی ماند. چگونگی عروج عیسی درباره عروج حضرت عیسی علیه السلام سخنان بسیار گفته اند: بسیاری از مورخان معتقدند: یهودا اسخر یوطی، یکی از حواریون، فریب دنیا را خورد و محل اختفای حضرت عیسی را به یهودیان نشان داد. اما مسلماً یهودیان نتوانستند حضرت را دستگیر کنند و زمانی که وارد آن مکان شدند، خداوند او را به آسمان بالا برد و شخص دیگری که شبیه او بود به دار آویخته شد و او هر چه فریاد زد که من عیسی نیستم، نپذیرفتند. بعضی گفته اند او همان اسخریوطی بوده و بعضی گفته اند او همان مأموری بود که وارد آن مکان شد و هر چه گشت عیسی را نیافت و وقتی بیرون آمد شبیه او شد و دیگران که بیرون بودند او را دستگیر کرده، به دار آویختند. اما در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است: «حضرت عیسی به حواریون گفت: خدای تعالی به من وحی کرده است که مرا در این ساعت نزد خود خواهد برد. کدام یک از شما حاضرید جان خود را فدا کنید و در بهشت با من باشید؟ جوانی از بین آنان برخاست و اعلام آمادگی کرد. پس خدا او را شبیه عیسی کرد و یهود او را دستگیر کرد و به دار آویخت». به هر حال اصل مطلب عروج بر همگان حتی خود مسیحیان مسلم است گو اینکه آنها اعتقاد دارند که حضرت عیسی پس از سه روز از به صلیب کشده شدن به آسمان عروج کرده است. نتیجه: بر اساس دیدگاه مسلمانان حضرت عیسی (ع) به صلیب کشیده نشد و فرد دیگری به صلیب کشیده شد ولی بر اساس دیدگاه مسیحیان حضرت عیسی (ع) به صلیب کشیده شد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.