ضرر به بدن ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ - ۲۸۲ بازدید

سلام ۱آیا ورزشهای مثل بوکس که داراضررقابل توجه بدنی هستنداگرداعی عقلای برآن باشدیابدون داعی اماباتراضی جایزاست۲درهرصورت چه حلال وچه حرام باشنداگرقبل بازی توافق وتراضی باشدکه دیه هرخسارتی راساقط کنندآیاابراء دیه قبل تحقق خسارت صحیح است(اسقاط یاایجاب مالم یجب صحیح است)؟تشکر

طبق فتوای همه مراجع ضرر زدن به بدن حرام است بویژه اگر به بدن آسیب وارد شود و باعث قرمز شدن ،یا کبود شدن ویا مجروح شدن شود هم حرام است وهم باید دیه پرداخت ، با توافق وتراضی حرمت بر طرف نمی شود .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.