ضرر معنوی فیلمهای تخیلی ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ - ۱۲ بازدید

پاسخ این است که برنامه های تخیلی اعم از کارتون و انیمیشن و یا حتی فیلمهای سینمایی افسانه ای و یا ژانرهای تخلیل ضررش بیشتر مربوط به یکی از قوای معنوی انسان است یعنی قوه شهود و الهام که در انسان وجود دارد و خداوند آنرا برای درک حقایق عوالمی مانند عالم مثال ایجاد کرده است. با فعال کردن این قوه در جاهایی که شهود و الهام حقیقی در آنجا وجود ندارد ارتباط این قوه با عالم مثال گسسته شده و بکارگیری این قوه در تخیلهای که تنهاصرف انرژی ذهنی در آن وجود دارد باعث هدر رفتن انرژی معنوی انسان شده و شکلها و روش های صحیح پرورش این قوه جای خود را به مدلهای بدلی و دروغین می دهد.
پاسخ این است که برنامه های تخیلی اعم از کارتون و انیمیشن و یا حتی فیلمهای سینمایی افسانه ای و یا ژانرهای تخلیل ضررش بیشتر مربوط به یکی از قوای معنوی انسان است یعنی قوه شهود و الهام که در انسان وجود دارد و خداوند آنرا برای درک حقایق عوالمی مانند عالم مثال ایجاد کرده است. با فعال کردن این قوه در جاهایی که شهود و الهام حقیقی در آنجا وجود ندارد ارتباط این قوه با عالم مثال گسسته شده و بکارگیری این قوه در تخیلهای که تنهاصرف انرژی ذهنی در آن وجود دارد باعث هدر رفتن انرژی معنوی انسان شده و شکلها و روش های صحیح پرورش این قوه جای خود را به مدلهای بدلی و دروغین می دهد.
رویابینی و رویاهای از پیش تعیین شده امروز در بعضی از معنویتهای وارداتی مانند اکنکار به عنوان راه جدید و عملی مطلوب معرفی میشود. اگر چه راهکارهایی که در مکتب اکنکار معرفی میشود سوق دادن این قوه به فضاهایی است که از تعالی معنوی به دور است، اما چنین راهکارهایی نشان میدهد که اصل جهت دادن این قوه امکان پذیر است و درست یا غلط در بعضی از جریانهای معنوی راههایی را برای آن پیشنهاد داده اند.
فیلمهای تخیلی نوعی از تغییر در قوه شهود و خیال را در پی دارد که با درکهای درست از عالم مثال و شهود حقیقی هیچ ارتباطی ندارد. صرف نمودن نیروی خیال در فیلمهای این چنینی ظلم به قوه خیال و ضایع کردن آن است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.