نسخه آزمایشی

ضعف بدن روزه دار ۱۳۹۷/۳/۱ - ۱۲۶۰ بازدید

همه مراجع: این گونه ضعف و سستىها تا حدودى لازمه روزه است و براى نوع افراد پیش مىآید و به جهت آن نمىتوان روزه را خورد؛ ولى اگر ضعف به حدى برسد که تحمّل آن بسیار سخت و مشکل باشد، خوردن آن اشکال ندارد.[۱]
تبصره . انسان مىتواند در این شرایط به مسافرت برود (حداقل بیست و دو و نیم کیلومتر) و روزه خود را بخورد و به وطن برگردد. در این صورت لازم نیست تا مغرب از خوردن و آشامیدن خوددارى کند و بعد از ماه رمضان، قضاى آن را به جا آورد و کفّاره هم ندارد.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۸۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۵۹۱ ؛ خامنهاى، اجوبة، س ۷۳۲.
همه مراجع: این گونه ضعف و سستىها تا حدودى لازمه روزه است و براى نوع افراد پیش مىآید و به جهت آن نمىتوان روزه را خورد؛ ولى اگر ضعف به حدى برسد که تحمّل آن بسیار سخت و مشکل باشد، خوردن آن اشکال ندارد.[۱]
تبصره . انسان مىتواند در این شرایط به مسافرت برود (حداقل بیست و دو و نیم کیلومتر) و روزه خود را بخورد و به وطن برگردد. در این صورت لازم نیست تا مغرب از خوردن و آشامیدن خوددارى کند و بعد از ماه رمضان، قضاى آن را به جا آورد و کفّاره هم ندارد.

[۱]. توضیح المسائل مراجع، م ۱۵۸۳ ؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۵۹۱ ؛ خامنهاى، اجوبة، س ۷۳۲.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب