ضمان مهرالمثل ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ - ۱۸۳۱ بازدید

ضمان مهرالمثل

همه مراجع: اگر با اکراه دختر، این عمل انجام گرفته است، باید مهرالمثل بپردازد و اگر با رضایت او بوده، مهرى تعلّق نمى گیرد.امام خمینى، تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب الدیات، السابع عشر، الفرج، م ۵ ؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، کتاب الدیات، ۳۵۹ و دفتر همه مراجع. (احکام ازدواج، سیدمجتبی حسینی، کد: /۵۰۰۰۲۱)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.