ضمایر قرآن ۱۳۹۱/۸/۲

برخی معتقدند گاهی اوقات از یک نفر تعبیر جمع آورده می شود به جهت بزرگی و والا بودن جایگاه گوینده، V}(تبیان، ج ۳، ص ۵۶۲){V.
برخی معتقدند گاهی اوقات از یک نفر تعبیر جمع آورده می شود به جهت بزرگی و والا بودن جایگاه گوینده، (تبیان، ج ۳، ص ۵۶۲).
برخی نیز به این نکته اشاره کرده اند، از آنجا که ذات خداوند متعال منزه از مباشرت در انجام کارهاست به همین جهت تمامی افعال خداوند توسط واسطه های در فیض مانند ملائکه انجام می شود. به همین جهت مواردی که جمع آورده می شود مجموع ذات خداوند که سبب اصلی است و واسطه های در انجام آن کار در نظر گرفته شده مثلاً در نزول قرآن واسطه ها و عواملی که در نزول قرآن از عالم بالا بر قلب پیامبر(ص) همچون جبرئیل ملک حامل وحی دخیل هستند در نظر گرفته می شود و گفته می شود ما قرآن را نازل کردیم و یا در مواردی که مثلاً خداوند فرموده و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون؛ آنان به ما ظلم نکردند بلکه به خودشان ظلم کردند (بقره، آیه۵۷).
از آنجا که ظلم به اولیای خداوند ظلم به خداوند است خداوند اولیاء خودش را در نظر گرفته و به همین جهت جمع آورده. در کتاب اصول کافی در مورد آیه فلماء اسفونا انتقمنا منهم؛ هنگامی که ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم (زخرف، آیه ۵۵).
از امام صادق(ع) روایت کرده است که: خداوند عزوجل به مانند ما به خشم نمی آید ولکن برای خودش اولیای آفریده است که آنها به خشم می آیند یا خشنود می شوند پس خشم و خشنودی آنان را خشم و خشنودی خودش دانسته و به خودش نسبت داده است. در مورد آیه «و ماظلمونا» نیز روایاتی نزدیک به همین مضمون وارد شده است، (کافی، ج ۱، ص ۱۴۴ - برهان، ج ۴، ص ۱۵۰ و ج ۱، ص ۱۰۲). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۱/۱۱۱۲۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.