ضمیر جمع برای خدا ۱۳۹۱/۹/۲۵ - ۱۱ بازدید

برخى معتقدند گاهى اوقات از یک نفر تعبیر جمع آورده مى شود به جهت بزرگى و والا بودن جایگاه گوینده، V}(تبیان، ج ۳، ص ۵۶۲){V. برخى نیز به این نکته اشاره کرده اند، از آنجا که ذات خداوند متعال منزه از مباشرت در انجام کارهاست به همین جهت تمامى افعال خداوند توسط واسطه هاى در فیض مانند ملائکه انجام مى شود.

برخى معتقدند گاهى اوقات از یک نفر تعبیر جمع آورده مى شود به جهت بزرگى و والا بودن جایگاه گوینده، (تبیان، ج ۳، ص ۵۶۲). برخى نیز به این نکته اشاره کرده اند، از آنجا که ذات خداوند متعال منزه از مباشرت در انجام کارهاست به همین جهت تمامى افعال خداوند توسط واسطه هاى در فیض مانند ملائکه انجام مى شود. به همین جهت مواردى که جمع آورده مى شود مجموع ذات خداوند که سبب اصلى است و واسطه هاى در انجام آن کار در نظر گرفته شده مثلاً در نزول قرآن واسطه ها و عواملى که در نزول قرآن از عالم بالا بر قلب پیامبر(ص) همچون جبرئیل ملک حامل وحى دخیل هستند در نظر گرفته مى شود و گفته مى شود ما قرآن را نازل کردیم و یا در مواردى که مثلاً خداوند فرموده و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون؛ آنان به ما ظلم نکردند بلکه به خودشان ظلم کردند (بقره، آیه۵۷). از آنجا که ظلم به اولیاى خداوند ظلم به خداوند است خداوند اولیاء خودش را در نظر گرفته و به همین جهت جمع آورده. در کتاب اصول کافى در مورد آیه فلماء اسفونا انتقمنا منهم؛ هنگامى که ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم (زخرف، آیه ۵۵). از امام صادق(ع) روایت کرده است که: خداوند عزوجل به مانند ما به خشم نمى آید ولکن براى خودش اولیاى آفریده است که آنها به خشم مى آیند یا خشنود مى شوند پس خشم و خشنودى آنان را خشم و خشنودى خودش دانسته و به خودش نسبت داده است. در مورد آیه «و ماظلمونا» نیز روایاتى نزدیک به همین مضمون وارد شده است، (کافى، ج ۱، ص ۱۴۴ - برهان، ج ۴، ص ۱۵۰ و ج ۱، ص ۱۰۲).

(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۹۵۳۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.