عاق والدین ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ - ۱۵۵۸ بازدید

عاق والدین یعنی چه؟ ایا فقط نفرین انها را میگویند یا ناراحتی انها یا عصبانی کردن انها یا حتی نگاه بد به انها را هم می گویند؟

در پاسخ به مطالب ذیل در این مورد توجه نمایید : 1- علامه مجلسی در شرح کتاب اصول کافی درباره معنای عاق والدین می نویسد: «عقوق والدین به این است که فرزند، حرمت آن ها را رعایت نکند و بی ادبی نماید و آن ها را به سبب گفتاری یا رفتاری برنجاند و آزار و اذیت کند و در چیزهایی که منع شرعی و عقلی ندارد، از آن ها نافرمانی کند؛ چه این که در بیان امام صادق علیه السلام آمده است که کم ترین ناسپاسی والدین، گفتن «اُف» است ... . نگاه تند به پدر و مادر، محزون ساختن آن ها و ترک وظایف حتمی در قبال آن ها مثل برآورده نساختن نیازهای مالی والدین در صورت نیاز نیز از موارد عاق شدن فرزندان معرفی شده است».2- به بیانی خلاصه: هر کارى که موجب ایذا و اذیّت والدین گردد، به معناى عاقّ والدین است، مگر در مواردى که تکلیف واجب یا حرامى باشد، و به انسان دستور مخالفت با آن را بدهند .
ب- البته باید توجه داشت که از نظر اسلام، همان طوری که فرزندان به دلیل عدم رعایت حقوق والدین، عاق آن ها می شوند، والدین نیز در اثر بی توجهی به حقوق فرزندان عاق آنان می گردند، چون همیشه حق طرفینی است.
رسول اکرم(ص) در ضمن سفارشهایى به على (ع) فرمود: خدا لعنت کند پدر و مادرى را که فرزندان خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نمایند. اى على! همانگونه که فرزند عاق والدین مى شود، والدین نیز عاق فرزند خواهند شد.
یا علىُّ لَعَن اللهُ والدین حَمَلا وَلَدهما على عُقُوقهما؛ یا علىُّ! یَلزِمُ الوالدینِ مِن العُقُوقِ لِوَلَدِهما مایَلزِمُ الوَلَدَ لَهما مِن عُقُوقهم(بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 74، ص: 60)
بنا بر این هم والدین برگردن فرزندان و هم فرزندان برگردن والدین حقوقی دارند و این‌گونه نیست که فقط والدین بر گردن فرزندان حق داشته باشند بلکه فرزندان نیز بر گردن والدین حقوق بسیار مهمی دارند (هرچند به نظر می رسد که عاق شدن توسط والدین شدیدتر باشد).
برای مطالعه بیشتر می‌توانید به توشه تبلیغ آقای قرائتی و کتاب مقام والدین در اسلام ؛ زین العابدین احمدی، حسنعلی احمدی مراجعه کنید.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید