عاق والدین ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ - ۱۵۰ بازدید

اگر مادری همیشه از فرزندش راضی بوده باشد ولی در هنگام مرگ به علت سوء تفاهمی که بین او و فرزندش پیش آمده از فرزندش راضی نباشد و مادر بمیرد آیا فرزند عاق والدین می شود ؟ برای بخشش و عفو چکار می شود کرد؟

در پاسخ به نکاتی توجه کنید . ۱. عدم رضایت مادر از فرزند اگر قلبی و واقعی باشد موجب عاق فرزند می گردد .
۲. البته گاهی نارضایتی مادر قلبی و واقعی نیست و هر چند ممکن است با زبان چیزی بگوید که حاکی از ناراحتی و ناخشنودی او از فرزندش است اما در باطن و درون از او ناراحت نیست و در این صورت فرزند عاق والدین نمی شود .
۳. در هر صورت توبه و استغفار به همراه ادای واجبات و دیونی که ممکن است بر ذمه مادرباشد و نیز انجام خیرات و مبرات و فاتحه و طلب مغفرت برای او موجب خشنودی و رضایت او از فرزندش در عالم دیگر می شود .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.