عالم برهوت و وادی السلام ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۹۰۹ بازدید

عالم برهوت و وادی السلام چیست و در کجا قرار گرفته و برای چه کسانی است؟

در برخی از نصوص «برهوت» نامی است که به جهنم برزخی داده شده و «وادی السلام» یکی از نام های بهشت برزخی است. دررابطه با جایگاه آنها درابتدا باید این نکته را درنظر گیرید که اساسا عالم برزخ در یک نقطه معینی از جهان ما نیست بلکه برزخ خود عالم و جهانی برتر از جهان مادی و محیط برآن می باشد. درمقام تشبیه می توان جایگاه عالم برزخ نسبت به این دنیا را با جایگاه همین جهان نسبت به دنیای جنین مثال زد. یعنی همین طور که این جهان محیط بر جنین است عالم برزخ نیز بردنیای ما احاطه دارد. با این تفاوت که دارای مرتبه وجودی بالاتری است. درعین حال دربرخی از نصوص آمده است که برهوت در بیابان های خشک صنعای یمن می باشد و وادی السلام در نجف اشرف. این گونه روایات نشانگر نوعی ارتباط بین این مکان ها و بهشت و دوزخ برزخی است هر چند از کیفیت این ارتباط ما آگاهی چندانی نداریم. برای آگاهی بیشتر ر . ک : «حیات برزخی» علی محمد اسدی.

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.