عبادات حائض ۱۳۹۰/۹/۲۹ - ۱۳۱۶ بازدید

T}همه مراجع: {Tهر عبادتى که که نیاز به وضو یا غسل یا تیمم دارد، انجام آن جایز نیست؛ مانند نماز، روزه، طواف، اعتکاف و نماز احتیاط. V}العروة الوثقى، ج ۲، صلاة الاحتیاط، م ۱؛ توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۵۶ و دفتر: خامنه اى.{VT} تبصره . {Tبنابر این خواندن نماز میت براى زن حائض اشکال ندارد؛ چون نیاز به وضو ندارد. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۹۷/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع:

هر عبادتى که که نیاز به وضو یا غسل یا تیمم دارد، انجام آن جایز نیست؛ مانند نماز، روزه، طواف، اعتکاف و نماز احتیاط. العروة الوثقى، ج ۲، صلاة الاحتیاط، م ۱؛ توضیح المسائل مراجع، م ۴۵۰ و وحید، توضیح المسائل، م ۴۵۶ و دفتر: خامنه اى.

تبصره .

بنابر این خواندن نماز میت براى زن حائض اشکال ندارد؛ چون نیاز به وضو ندارد. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۹۷/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.