عدل الهی و عنایت ویژه خدا به بعض بندگان ۱۳۹۲/۷/۱۳ - ۲۰ بازدید

سلام
جواب اول بنا بر مبنای تحقیقی فلسفی اشکال دارد زیرا نفس ، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است لذا نفس قبل از این عالم جسمانی هرگز تکونی نداشته است و عالم ذر در روایات به معنای عالمی که زمانا قبل از عالم دنیا باشد نیست که البته تبیین عالم ذر مجال دیگری می طلبد که در حوصله این بحث نیست .
جواب دوم نیز صحیح نیست زیرا علم قبل الایجاد به شخص با همه امکاناتش تعلق می گیرد نه اینکه علم قبل الایجاد باعث می شود که امکانات خاصی به شخص تعلق گیرد.
سلام
جواب اول بنا بر مبنای تحقیقی فلسفی اشکال دارد زیرا نفس ، جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء است لذا نفس قبل از این عالم جسمانی هرگز تکونی نداشته است و عالم ذر در روایات به معنای عالمی که زمانا قبل از عالم دنیا باشد نیست که البته تبیین عالم ذر مجال دیگری می طلبد که در حوصله این بحث نیست .
جواب دوم نیز صحیح نیست زیرا علم قبل الایجاد به شخص با همه امکاناتش تعلق می گیرد نه اینکه علم قبل الایجاد باعث می شود که امکانات خاصی به شخص تعلق گیرد.
بلکه جواب صحیح ان است که مرتبه وجودی هر شخص ذاتی ان شخص است نه اینکه خداوند شخص را بیافریند سپس مراتب وجودی را بدان عنایت کند زیرا تمام حقیقت شخص به مرتبه وجودی ان بستگی دارد و شخص منهای مراتب وجودی اش دیگر ان شخص نیست . مثلا شخصیت بوعلی به این است که فیلسوف و طبیب باشد و اگر این مراتب وجودی را نداشته باشد دیگر بوعلی نیست . حال که پذیرفتیم مرتبه وجودی هر شخص ذاتی ان است در ادامه میگوییم که این مرتبه وجودی باعث می شود که شخص در چه زمانی و در چه مکانی و با چه امکاناتی به دنیا بیاید تا بتواند مراتب وجودی خویش را به منصه ظهور بگذارد. در این مساله خوب تامل نمایید تا حق مساله برای شما روشن گردد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.