عدم تحریف تورات ۱۳۹۰/۵/۲۳ - ۲۷۳۷ بازدید

این که می گویند تورات تحریف شده به این معنا است که این کتاب در بخش هایی دچار تغییر شده است و با کتاب آسمانی مطابقت ندارد و قابل اعتماد صد درصدی نیست زیرا وقتی چیز از حالت وحیانی خود خارج شد و توسط بشر نوشته شد دیگر بشری می شود اگر چه محتوای آن در جاهایی مطابق و یا نزدیک به کتاب آسمانی باشد و این به این معنا نیست که تمامی محتوای کتاب تورات باطل بالاصاله است بلکه باید تفکیفی به آن نگاه کرد و حقیقت را در آن با تدبیر و تدبر جویا شد.
این که می گویند تورات تحریف شده به این معنا است که این کتاب در بخش هایی دچار تغییر شده است و با کتاب آسمانی مطابقت ندارد و قابل اعتماد صد درصدی نیست زیرا وقتی چیز از حالت وحیانی خود خارج شد و توسط بشر نوشته شد دیگر بشری می شود اگر چه محتوای آن در جاهایی مطابق و یا نزدیک به کتاب آسمانی باشد و این به این معنا نیست که تمامی محتوای کتاب تورات باطل بالاصاله است بلکه باید تفکیفی به آن نگاه کرد و حقیقت را در آن با تدبیر و تدبر جویا شد. این مشکل در قرآن وجود ندارد چون در قرآن کسی دست نبرده و همچنان صورت و محتوای وحیانی آن حفظ شده است و اگر در جایی این برداشت می شود که محتوای آن با واقع مطابقت ندارد، حوصله کرده و دنبال قرائن و شواهد دقیق تر و یقینی تر گشت زیرا از کجا معلوم این داده های کنونی همان چیزهایی باشند که قطعیت داشته و به مرور زمان تغییر نخواهد کرد زیرا بسیاری از این نظریه پردازی ها در گذشته داده شده است که در سالیان یا قرن های بعدی اشتباه درآمده و درست شده است لذا شما نباید عجولانه قضاوت کنید و حکم را صادر نمایید.
این مطالب را شما در کنار این شواهد قرار دهید که در قرآن گزاره های اثبات شده زیادی وجود دارد که با علم روز و علم گذشتگان سازگار است و این مطالب به اذعان تمامی محققان و دانشمندان اصلا قابل توجیه نیست زیرا زمانی این آیات صادر شده است که بشر هنوز به آن درجه از علم و آگاهی نرسیده بوده که بتواند پیامبر(ص) آن مطالب را در قرآن قرار دهد لذا این بخش اعجاز علمی قرآن محسوب می شود که شما باید در کتابهای مربوط به اعجاز علمی قرآن آنها را جستجو کنید.
دلائل زیادی وجود دارد که اثبات می کند تورات تحریف شده است شما با مراجعه به سایت http://adyan.porsemani.ir/ و دیگر سایت ها می توانید دلائل تحریف تورات را مطالعه نمایید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.