عدم تخلیه ملک اجاره ای ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

باسلام و احترام مستاجرم با اینکه قرارداد اجاره با او ندارم و از برج دو اعلام کرده ام تخلیه کند اما هنوز تخلیه نکرده و می گوید کرونا هست تخلیه نمی کنم اما رضایت به حضور ایشان به عللی ندارم حکم شرعی چیست؟

پس از پایان مدت اجاره تصرف مستاجر در مورد اجاره غصب و حرام و موجب ضمان اجرت المثل است .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.