عدم رعایت بعضى مسائل جزئى و قبولی اعمال ۱۳۹۱/۹/۶

الف) اعتقاد یک امر قلبی بوده و عبارت است از: ایمان به خدا و رسول و ائمه(ع) و آنچه که به نام «مجموعه دین» و برنامه سعادت بشر در قرآن و روایات اسلامی آمده است. به طور کلّی ایمان سه شاخه دارد چنانکه در روایات آمده:
۱- اعتقاد قلبی؛
۲- اقرار به زبان (یعنی گفتن شهادتین و اقرار به خدا و پیامبر و ائمه و آنچه بر پیامبر نازل شده)؛
۳- عمل به ارکان؛ یعنی، انجام واجبات و ترک محرّمات و بنابراین مؤمن کامل کسی است که هر سه جنبه را دارا باشد.
الف) اعتقاد یک امر قلبی بوده و عبارت است از: ایمان به خدا و رسول و ائمه(ع) و آنچه که به نام «مجموعه دین» و برنامه سعادت بشر در قرآن و روایات اسلامی آمده است. به طور کلّی ایمان سه شاخه دارد چنانکه در روایات آمده:
۱- اعتقاد قلبی؛
۲- اقرار به زبان (یعنی گفتن شهادتین و اقرار به خدا و پیامبر و ائمه و آنچه بر پیامبر نازل شده)؛
۳- عمل به ارکان؛ یعنی، انجام واجبات و ترک محرّمات و بنابراین مؤمن کامل کسی است که هر سه جنبه را دارا باشد.
ب) در مقام عمل (مثل خواندن نماز) فرضاً اگر انسان نمی داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ویا اگر لباس غصبی باشد نماز باطل است؛ چنانچه نماز خواند و بعداً متوجه شد، آن نماز صحیح است. شروطی که برای لباس ومکان نمازگزار گفته شده، شرایط صحت است؛ یعنی، اگر کسی عمداً و از روی آگاهی آنها را رعایت نکند، نماز باطل می شود. اما مستحبات دیگر (مثل نماز جماعت و ...) کمال نماز است که اگر کسی عمداً آنها را رعایت نکند، نمازش باطل نمی شود.
ج) گفتنی است که جایگاه بحث از مسائل اعتقادی علم کلام است و اینکه آیا خداوند چه کسانی را مورد بخشش قرار می دهد یا نمی دهد، خیلی برای ما روشن نیست. از آیات و روایات استفاده می شود که خداوند همه گناهان غیر از شرک را می بخشد. اما اگر فرضاً کسی عبادتی را بدون توجه به احکام و شرایط آن انجام داد، از نظر یک فقیه عملش باطل است؛ گر چه ممکن است خداوند در قیامت بخواهد او ببخشد. ازاین رو مسائل فقهی را نباید با مسائل اعتقادی و کلامی مخلوط کنید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.