عدم سجده شیطلن بر ادم ۱۳۹۲/۵/۱۷ - ۲۹ بازدید


وقایع عالم هستی بر حسب ضرورت شکل می گیرد نه بر اساس امکان . بدین معنا که اگر چیزی بخواهد موجود شود تا به حد وجوب نرسد موجود نخواهد شد نه اینکه باری به هر جهت موجود شود چنانچه فلاسفه می گویند " الشی ما لم یجب لم یوجد".بنابراین عدم سجده شیطان بر ادم از باب خباثت شیصان یک امر ضروری بوده است نه اینکه باری به هر جهت سجده نکرده باشد . واگر به فرض محال عالم هزار مرتبه دیگر هم تکرار شود عدم سجده شیطان امری لابدی است زیرا از خباثت شیطان چیزی جز این متوقع نیست.

وقایع عالم هستی بر حسب ضرورت شکل می گیرد نه بر اساس امکان . بدین معنا که اگر چیزی بخواهد موجود شود تا به حد وجوب نرسد موجود نخواهد شد نه اینکه باری به هر جهت موجود شود چنانچه فلاسفه می گویند " الشی ما لم یجب لم یوجد".بنابراین عدم سجده شیطان بر ادم از باب خباثت شیصان یک امر ضروری بوده است نه اینکه باری به هر جهت سجده نکرده باشد . واگر به فرض محال عالم هزار مرتبه دیگر هم تکرار شود عدم سجده شیطان امری لابدی است زیرا از خباثت شیطان چیزی جز این متوقع نیست.
ودیگر انکه نافرمانی شیطان به اراده تکوینی خداست جای هیچ شبهه ای نیست زیرا تمام امور به مشیت الهی تحقق می یابد و خارج از اراده او نیست ولیکن به اراده تشریعی خدا این امر انجام نپذیرفته است زیرا خدا از ان نهی نموده است .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.