عدم عذابهای آسمانی در این دوران ۱۳۹۱/۹/۸

به نظر برخی از عالمان دینی با استناد به برخی از روایات این گونه عذاب ها بیشتر مربوط به دوران پیش از خاتمیت بوده است.V} (ر . ک: مهرتابان علامه تهرانی){V ولی با فرا رسیدن عصر خاتمیت و بلوغ بشریت حکمت الهی بر آن تعلق گرفت که عقوبت این جهانی اعمال سوء فاجران و کافران بعضا از طریق مبارزات موءمنان و در برخی موارد با مقابله نظام حاکم اسلامی از طریق حدود و تعزیرات شرعی و در موارد خاصی نیزاز طریق مکافات تکوینی طبیعی پاسخ داده شود و بقیه آن در سرای جاودان آخرت مورد کیفر قرارگیرد. البته این به معنای آن نیست که این گونه عذاب ها به کلی رفع گردیده. بلکه باز هم در قالب سیل طوفان رعد زلزله و...
به نظر برخی از عالمان دینی با استناد به برخی از روایات این گونه عذاب ها بیشتر مربوط به دوران پیش از خاتمیت بوده است. (ر . ک: مهرتابان علامه تهرانی) ولی با فرا رسیدن عصر خاتمیت و بلوغ بشریت حکمت الهی بر آن تعلق گرفت که عقوبت این جهانی اعمال سوء فاجران و کافران بعضا از طریق مبارزات موءمنان و در برخی موارد با مقابله نظام حاکم اسلامی از طریق حدود و تعزیرات شرعی و در موارد خاصی نیزاز طریق مکافات تکوینی طبیعی پاسخ داده شود و بقیه آن در سرای جاودان آخرت مورد کیفر قرارگیرد. البته این به معنای آن نیست که این گونه عذاب ها به کلی رفع گردیده. بلکه باز هم در قالب سیل طوفان رعد زلزله و... چه بسا چنین عذاب هایی رخ بدهد و برخی از متون دینی موءید رابطه این حوادث با اعمال سوء است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.