عدم نیاز به تبلیغ در اکنکار؟ ۱۳۹۰/۶/۲۸

اکیست‌ها و مبدع‌شان چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند. آنها بر این باورند که اکنکار هیچ نیازی به تبلیغ ندارد و بنابراین اصلی را با عنوان اصل عدم تبلیغ در اکنکار بنیان نهاده‌اند.
اما در عمل از همان بدو پیدایش اکنکار و اکیست‌ها با تلاش فراوان در صدد تبلیغ ایده‌های خود برآمده‌اند. آنها برای تبلیغات خود از تمامی ابزارهای تبلیغی اعم از کتاب، جلسه، کنفرانس، همایش، روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، رمان و... بهره گرفته اند.
در واقع این نیز یکی از ترفندهای اکنکار برای جذب مخاطب و پیرو بوده و در عمل اکیست‌ها و موسسه فعال اکنکار در سراسر دنیا بدان پایبند نبوده است.
اکیست‌ها و مبدع‌شان چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند. آنها بر این باورند که اکنکار هیچ نیازی به تبلیغ ندارد و بنابراین اصلی را با عنوان اصل عدم تبلیغ در اکنکار بنیان نهاده‌اند.
اما در عمل از همان بدو پیدایش اکنکار و اکیست‌ها با تلاش فراوان در صدد تبلیغ ایده‌های خود برآمده‌اند. آنها برای تبلیغات خود از تمامی ابزارهای تبلیغی اعم از کتاب، جلسه، کنفرانس، همایش، روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، رمان و... بهره گرفته اند.
در واقع این نیز یکی از ترفندهای اکنکار برای جذب مخاطب و پیرو بوده و در عمل اکیست‌ها و موسسه فعال اکنکار در سراسر دنیا بدان پایبند نبوده است.
مناظرات اینترنتی و ... به خوبی شگرد بودن این ادعا را نشان می‌دهد.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.