عدم پذیرش ولی فقیه منتخب مجلس خبرگان از جانب مردم ۱۳۹۰/۸/۱۲

حکومت دینى بدون مقبولیت و حمایت مردمى امکان تحقق ندارد. از این رو ولایت فقیه گرچه مبتنی بر مشروعیت الهی است اما درتشکیل ،کارآمدی و تداوم نیازمند خواست و مقبولیت مردمی است. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی نیز یکی از ویژگی های مهم در انتخاب رهبر مقبولیت عامه است که مجلس خبرگان حتماً به آن توجه دارند . اما اگر به هر دلیل چنین مقبولیتی از بین رود ، مجلس خبرگان رهبری ، فقیه جامع الشرایط و مقبول جامعه را به عنوان رهبر معرفی می کند . در هر صورت حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۷/۱۰۰۱۳۲۸۸۴)
حکومت دینى بدون مقبولیت و حمایت مردمى امکان تحقق ندارد. از این رو ولایت فقیه گرچه مبتنی بر مشروعیت الهی است اما درتشکیل ،کارآمدی و تداوم نیازمند خواست و مقبولیت مردمی است. در اصل ۱۰۷ قانون اساسی نیز یکی از ویژگی های مهم در انتخاب رهبر مقبولیت عامه است که مجلس خبرگان حتماً به آن توجه دارند . اما اگر به هر دلیل چنین مقبولیتی از بین رود ، مجلس خبرگان رهبری ، فقیه جامع الشرایط و مقبول جامعه را به عنوان رهبر معرفی می کند . در هر صورت حاکم دینى حق استفاده از زور براى تحمیل حاکمیت خویش را ندارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۷/۱۰۰۱۳۲۸۸۴)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.