عده صیغه ای ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ - ۲۹۲۲ بازدید

عده صیغه ای

همه (به جز آیت الله فاضل): عده ازدواج موقّت - بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر - چنانچه عادت ماهیانه مى بیند، به مقدار دو حیض کامل است و اگر عادت نمى بیند، 45 روز است.توضیح المسائل مراجع، م 2515 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2579 و دفتر: آیت الله خامنه اى.
آیت الله فاضل: عده ازدواج موقت - بعد از تمام شدن مدت یا بخشش آن از طرف شوهر - چنانچه عادت ماهیانه مى بیند، بنابر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض کامل یا هر پاکى (هر کدام که بیشتر است) عده نگه دارد و اگر عادت نمى بیند، 45 روز است.توضیح المسائل مراجع، م 2515. (احکام ازدواج، سیدمجتبی حسینی، کد: /500021)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.