عذاب آخرت و عذاب دنیوی ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ - ۱۲۷۲ بازدید

چرا خداوند عذاب را در کل به قیامت موکول نمی کند مگر نه اینکه می گویند این دنیا ظرفیت عذاب را ندارد؟

البته باید توجه داشت ، چنین نیست که این دنیا اصلاً ظرفیت عذاب و مجازات کافران و ستمگران را نداشته باشد و نتوان با مجازات ستمگران عدالت را در آن پیاده کرد. این دنیا تا حدی این ظرفیت را دارد که برخی از مجازاتها و عذابها را در آن اجرا شود ، که اگر چنین نباشد پس باید گفت اصلاً نمی شود عدالت را در این دنیا بر پا ساخت چرا که لازمه اجرای عدالت مبارزه با بی عدالتی و ظلم است و این خود برای ظالمان نوعی مجازات است.
ما در احادیث و روایات می بینیم که بسیاری از رویدادهای ناگوار بر اثر نا فرمانی و گناه انسانهاست و این در واقع عذابی است که بر آنها فرود آمده است؛ مثلاً غذابی که بر سر قوم عاد و ثمود و قوم بنی اسرائیل در اثر تکذیب پیامبرانشان و پرستش بتهای ساخته خودشان بر سرشان فرود آمد ، گونه ای از عذابهای است که این دنیا ظرفیت تحقق آنها را دارد البته هر چند که اینها تمام مجازات آنان نمی باشد اما هر اندازه که می شود در این دنیا عذاب شدند.
این دنیا بخاطر ساختار وجودی اش اصلاً توان آن را ندارد که کافر و مشرکی را در آن بطور کامل مجازات کرد اما به حال خود نیز رها نخواهد شد و به همان اندازه که ممکن است مجازات می گردد. هر چند فردی که موجب مرگ انسانهای بسیاری شده است را نمی توان هزار بار اعدام کرد اما همان یکبارش هم که ممکن است در این دنیا انجام می گیرد. و آنچه به جهان آخرت موکول می گردد عذاب کامل و جاودانه اوست.
خلاصه اینکه احاله عذاب بطور کامل به قیامت با عدل الهی سازگار نیست و عدالت او اقتضا می کند که کافران و ظالمان مجازات گردند اگر بطور کامل در این دنیا مجازاتشان ممکن نیست هر قدر که می شود عذاب گردند و عذاب کامل آنها به قیامت واگذار گردد. عدل الهی چنین است که هیچ گاه برای ظالمان و کافران مکان امن و راحتی فراهم نسازد از این رو باید آنها را در این دنیا نیز مجازات نماید تا آنها دیگر احساس امنیت نکنند و نیز ایمان مؤمنان متزلزل نگردد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.