عرفان‌های نوظهور -عرفان‌های هندی ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ - ۸۹۷ بازدید

راجع به، کریشنا مورتی ، سایبابا ، دالایلاما و گاندی ، شخصیت شان ، مشی فکری شان ، دیدگاه های که راجع به انسان و خدا و زندگی پس از مرگ داشته اند ، خصوصا تعارض ها و هماهنگی های که مشی و طرز فکرشان با اسلام داشته اند ، می خوام اگر مقدورتان بود به صورتی که قانع ام کند ، تا جایی که باز مقدور است مفصلا مطالبی را برایم داشته باشید.

همه این افراد هندی‌اند. در هند مکاتب و ادیان مختلفی وجود دارند که هرکدام نظام معرفتی خاص و آداب و مناسک متفاوتی دارند. علت شکل گیری مکتب ها و فلسفه های متنوع در هند، پذیرش یا رد یکی از متون کهن هند یعنی وداهاست.۱ مکاتبی مانند یوگا و سانکیهه مرجعیت وداها را پذیرفتند و مکاتبی هم چون جین و بودا به خاطر روی گردانی از پذیرش مرجعیت وداها از دیگر فلسفه های هندویی جدا شدند. وداها که متشکل از سرودها، دعاها، داستان ها و تشریفات مذهبی و مناسک است، خود ترکیب یافته از چهار منبع اصلی است و به اعتقاد هندوها متون نسخ ناشدنی، فرازمان و ازلی اند که به روحانیون هندو(ریشی ها) وحی شده اند. تاریخ تدوین وداها روشن نیست؛ هم چنان که گردآورندگان این مجموعه تاریخی هم معلوم نیست.۲ با این وجود پاره ای از محققین احتمال داده اند تاریخ شکل گیری اولیه این متون مربوط به هزار سال قبل از میلاد باشد.
نکته قابل توجه در باب مکاتب هندویی این است که پاره ای از نگرش ها در میان تمامی آن ها مشترک است. عقیده به این که شالوده هستی با رنج پیوند خورده است یکی از این باورهاست. همین طور باور به تناسخ و کارما حتی در میان مکاتبی هم چون بودا که توجهی به وداها ندارد پذیرفته شده و جزء این دسته از باورهای همگانی در هند به شمار می رود.۳
مکتب دالایی لاما یک مکتب بودایی است و برای شناخت ریشه های تفکرات وی لازم است به اساس باورهای شخص بودا و مکاتب بودیسم پرداخته شود. کریشنا مورتی هم به تناسخ اعتقاد دارد و هندویی به حساب می آید. به هرتقدیر مهم ترین اشکال در اندیشه دالایی لاما، انکار دو عنصر مهم در خداشناسی و انسان شناسی، یعنی خدا و روح است. البته هرچند بودا روح را نپذیرفت، اما وجود حالات پی در پی در انسان را که در مجموع زندگی یک انسان را می سازد انکار نکرد. قابل ذکر این که بودا رهبری است که خود را صرفاً یک انسان معمولی دانسته و ادّعای خدایی، تجسد الوهی، پیامبری و الهام گرفتن از خداوند را نداشته است. بنابراین جایگاهی که پیروان بودا برای او قائلند و نوعی از الوهیت و جاودانگی که به او نسبت می دهند با توصیف بودا از خویش سازگاری ندارد.
توصیه میکنیم برای اشنایی بیشتر مراجعه کنید که سایت ما http://nozohor.porsemani.ir/ مراجعه کنید در مورد کریشنا مورتی و سای بابا مطالب خود را بیابید.
منابع:
۱. ساتیش چاندرا چاترجی و داتا، معرفی مکتب­های فلسفی هند؛ فرناز ناظرزاده کرمانی، ص ۵۲.
۲. همان، ص ۵۸.
۳. پاشایی، بودا، بینش معنوی ۷، ص ۶۷.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.