عرفان اِکِنکار ۱۳۹۱/۵/۳ - ۲۸۹۶ بازدید

عرفان اکنکار یکی از مکاتب عرفانی کاملاً جدید است و در ایالات متحده آمریکا پدید آمده است. این مکتب در ایران فعال می-باشد و در شهر تهران اقدام به برگزاری دوره هایی برای آموزش تعالیم خود نموده اند. البته در سایه غفلت مسؤولان فرهنگی کشور موفق به جمع آوری طرفدارانی نیز شده اند و جوانان و خانواده های زیادی را اغفال نموده اند، به طوری که در اثر شکایات متعدد از سرکرده و بعضی افراد مرتبط با این گروه، تعدادی از سرکردگان این نحله توسط مقامات انتظامی و قضایی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

عرفان اکنکار یکی از مکاتب عرفانی کاملاً جدید است و در ایالات متحده آمریکا پدید آمده است. این مکتب در ایران فعال می-باشد و در شهر تهران اقدام به برگزاری دوره هایی برای آموزش تعالیم خود نموده اند. البته در سایه غفلت مسؤولان فرهنگی کشور موفق به جمع آوری طرفدارانی نیز شده اند و جوانان و خانواده های زیادی را اغفال نموده اند، به طوری که در اثر شکایات متعدد از سرکرده و بعضی افراد مرتبط با این گروه، تعدادی از سرکردگان این نحله توسط مقامات انتظامی و قضایی تحت پیگرد قرار گرفته اند. پدیدآورنده این عرفان «پال توئیچل» متولد کنتاکی آمریکاست که در خلال جنگ جهانی دوم در نیروی دریایی آمریکا خدمت می کرد که در اثر ارتباط با بعضی اساتید معنویت و عرفان باستان، از اندیشه های معنویت گرا متأثر شد. وی این اندیشه را متعلق به فرقه باستانی «اِک» می داند که با این دانش موفق به سفر روح از طریق خارج کردن روح از بدن می شدند. لذا اسم این مکتب نیز از همین دانش گرفته شده است. دانش وارد و خارج شدن روح از بدن «اِکِنکار» نامیده می شود. پال توئیچل پس از رسیدن به این دانش در سال ۱۹۶۵ کارگاه های آموزشی متعددی برای آموزش سفر روح در کالیفرنیا دایر کرد.[۱]
۲-افکار و عقاید:
استفاده از روح به عنوان کالبد طبیعی انسان برای سفر به دنیای ماوراء و ترک کالبد فیزیکی برای رسیدن به هدف نهایی یعنی رسیدن به بهشت حقیقی از مبنایی ترین عقاید این فرقه است، لذا اکنکار را حکمت باستانی برای سفر روح در عصر حاضر معرفی کرده اند. اکنکار به خدا اعتقادی ندارد و فقط از بهشت سخنانی می گوید. قیامت نیز در این تفکر جایی ندارد و آن را اختراع کلیسا برای کنترل توده مردم می داند. در این عرفان نور و صوت نیز از محورهای اساسی است که در ترک بدن توسط روح و بازگشت به آن نقش مؤثری دارد.
۳-اشکالات و نقدها:
۱- عدم اعتقاد به مبدأ و معاد؛ ۲- از ایرادات مهم بر این مکتب- که جوابی هم برای آن نداده اند- این است که این مکتب عرفانی که بر اساس سفر روح بنا نهاده شده ، از سفر روح هیچ هدفی ندارد و صرف سفر روح را هدف نهایی می داند؛ در حالی که خروج روح از بدن نمی تواند هدف باشد بلکه یکی از مراحل و منازلی است که سالک در آغاز راه به آن دست می یابد تا به غایت نهایی که وصول به خداست برسد و حال این که این هدف متعالی در عرفان اکنکار گمشده ای است که کسی هم به دنبال آن نیست.
۱. پال توئیچل، اکنکار، کلید جهان های اسرار، ترجمه: هوشنگ امرپور، ص ۱۷.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.