عشق قبل از ازدواج ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ - ۴۷۴۸ بازدید

عشق قبل از ازدواجعشق قبل از ازدواجسوال :دختری هستم که در دانشگاه با یکی دوست شدم و عشق او زندگی من را ویران کرده
است و نمیدانم چه کنم ، او به من قول ازدواج داد ولی چند سال است که من را سر
میدواند ، من در این چند سال خواستگارهای بسیار خوبی داشتم که به نظر خودم هم بسیار
عالی بودند ولی هر کار کردم نتوانستم از عشق ان دوستم برگردم یا نسبت به محبت این
خواستگارها فکر کنم.حال از شما میخواهم که نجاتم دهید وکمکم کنید که به مسیر اولی
زندگیم برگردم!بدیهی است وابستگی ها ودلبستگی ها ،گاهی انسان را به رویاهای خوش زندگی میکشاند
وگاهی با تردید وابهام ،انسان را به آشفتگی ذهنی وبهم ریختگی در وضعیت کار وزندگی
ودرس وخواب وغذا و ...می کشاند و اینهمه آسیبها نتیجه شروع یک زاویه انحرافی از
مسیر زندگی است که در ادبیات دینی ما به ان گناه گفته میشود ،ماباید باور کنیم که
خداوند به همه بندگانش مهربان است واگر کاری را حلال ومجاز شمرده به نفع ماست، واگر
حرام و ناروا اعلام کرده به ضرر ماست گاهی در کوتاه مدت ویا در دراز مدت .

پس باید این اصل را در زندگی بطور جدی ،باور کنیم و با اراده قوی از مسیر سالم
خوشبختی در زندگی ،زاویه نگیریم واگر گرفتیم ،با قاطعیت ،پشیمان شویم وبرگردیم
،واین همان "توبه " است که جبران کننده خطاهاوبازگشت به راستیهاست .راهکارها

۱-بدانیم ،انتخابها وعشقهای قارچ گونه ،ناپایدار وکوتاه مدت هستند،وحتی گاهی سمی
وناشناخته اند، گرچه به سرعت رشد میکنند .به همین جهت باید دقیقا طبق برنامه ای که
خدمتتان ارائه میگردد این کار را انجام دهید ومطمئن باشید که بسیاری از دانشجویان
با این برنامه، توانسته اند این گونه عشق ها را از قلبشان بیرون کنند. ویقینا
بدانید که خدایی که آفریننده ومهندس سازنده وجود وزندگی ماست ،بهترین برنامه را
برای ویروس کشی وسلامت روح وجسم ما ارائه کرده است .من میخواهم که شما استوار ومحکم،در این را ه قدم بردارید ،یعنی حتما بخواهید وتصمیم
داشته باشید که زندگی خود را بسازید وبدانید افرادی که خواسته اند ،توانسته اند.

اگرچه فراموشی عشق،کاری سخت است اما دیری نمی‌پاید که شهد شیرین پیروزی و موفقیت در
اراده و تصمیم، خستگی را از تن انسان بیرون می‌کند.

*مدتی قبل دختری باحالت بسیار شاد ، وارد اتاق مشاوره دانشگاه شد وگفت من را به
خاطر می اورید ؟گفتم ،نه . گفت:من مراجع شما بودم که دو ماه پیش برای مشاوره امدم
وزندگی برایم تمام شده بود و دیگر فکر میکردم زندگیم نابود شده است و مجبور به
خودکشی هستم ،چون ۵ دوست اینترنتی داشتم که دونفر انها ادرس من را پیدا کرده بودند
ومن هم بدون عشق بازی نمیتوانستم زندگی کنم وکلا مریض عشق شده بودم ولی این دونفر
از من لذت جنسی و ارتباط را میخواستند ونزدیک بود که ابروی من را جلوی خانواده
وهمسایه ها وفامیل ببرند. ولی بعد از ان مشاوره ودریافت راهکار عملی ترک عشق ،الان
توانسته ام کلا از عشق انها واین مریضی عشق ،رهاشوم وانها را نیز از زندگیم بیرون
بکنم والان انقدر شادم که امده ام تا تشکر کنم وبگویم که زندگی من از نو شروع شده
است .حال من از شما یک سوال دارم ،کسی که عاشق وشیدای جنس مخالف شده ,چه مقدار احتمال
دارد به چنین سرنوشتهایی دچار شود؟؟مطمئن باشید که بر اساس مراجعات ،بسیاری از
افراد ،گرفتار میشوند وبعضی هم زندگی وابرووعزت وهمه چیزشان رابه باد فنا
میدهندوراه بازگشت ،ندارند.

پس عزمتان را جزم کنید وتصمیم بگیرید که با ماهمراه شوید واین مسیر را باپشتوانه
کمک از خدا وامام زمان علیه السلام است طی کنید .۲--یک دفترچه برمیدارید و در ان تا ۴۰ روزتاریخ وشماره، یادداشت کنید واز همین
امروز ،کم کم روی عشقتان کار کنید وتصمیم بگیرید که به هیچ وجه ، این برنامه را ترک
و رها نکنید وان را تا چهل روز ادامه دهید وبدانید که برای رسیدن به نتیجه مطلوب
،نیاز به حوصله وپیگیری داردو قطع کردن برنامه باعث تلف شدن وقت وسستی اراده شما
میگردد.

*****- شاید شما بگویید من بارها برای رهایی از این رابطه، تصمیم گرفته ام ولی
نتوانسته ام وشکست خورده ام ویا اصلا جرأت فکر کردن به این مسئله را ندارم ! ولی
درجواب شما میگویم که شما قبلا با برنامه این کار را شروع نکرده بودیدوتمام انهایی
که بابرنامه پیش رفته اند موفق شده اند،چون سعی می کنیدقدم به قدم علاقه خودتان را
نسبت به او کم کنید و به طور طبیعی علاقه، یکباره بریده نمی شود،اما امکان دارد که
سعی کنید، هر روز یک چهلم از عشقتان را از قلبتان خارج کنید .یعنی یک چهلم افکار
ویک چهلم رفتارهای عاشقانه را ترک کنید. تصمیم بگیرید که از حد اقل شروع کنید تا
مطمئن باشید که میتوانید انجام دهید وکم کم ان را افزایش میدهید وهرگز سنگ بزرگی که
نشانه نزدن است ،بر ندارید .

در ابتدا تر ک این رفتارها برای شما بسیار ،سخت مینماید ولی کم کم راحت تر خواهد شد
وهر مقدار که پیش بروید ،خود تان را در مقابله با این عشق موفق تر خواهید یافت وبه
این برنامه امیدوارتر خواهید شد یعنی هفته دوم بسیار راحتتر از هفته اول است وهفته
سوم بسیار راحت تر از هفته دوم خواهد بودمن از شما سوال میکنم که اگر روزی ۱۰۰ با ر به اوپیامک میدادید ،ایا میتوانید ۵مورد
از ان پیامک هارا کم کنید؟ شما خواهید گفت که بله حتما میتوانم و اینقدر که اراده
دارم.یا به شما میگویم که ،میتوانید در روز دوم هم ۵ مورد دیگر از پیامک ها را کم
کنید ؟خواهید گفت بله سخت نیست وهمینطور جلو میروید تا میبینید به راحتی در روز دهم
توانستید ، حد اقل ۳۰ درصد یا نصف پیامکهای خود را کم کنید ولی د رروز اول هرگز
احتمال نمیدادید که بتوانید چنین کاری را بکنیدالبته دختران وپسران فراوانی برای مشاوره می ایند به من میگویند که خواهش می کنم هر
برنامه ای که خواستید ،بگویید که انجام دهم ولی نگویید که ان عشقم را ترک کنم !!.
من به انها میگویم که برنامه ای به شما میدهم که به راحتی وبدون هیچ فشاری بتوانید
از مشکلات وشر این عشق راحت شوید .

*دختر خانومی ،برای مشاوره امد که شدیدا عاشق یک پسر بود وخود ان پسر هم خبر نداشت
.ومیگفت اگر به ان پسر نرسم حتما خود کشی میکنم .

بعد از اینکه من به او گفتم راه نجات شما این است که از ان پسر دل بکنید ،چون خبر
داشتم که آن پسر برای فرد دیگری به خواستگاری رفته است .این دختر از دست من بسیار
ناراحت شد وبا حرفهای تند ,از اتاق خارج شد ولی بعد از یک هفته امد وعذر خواهی کرد
وگفت من هرچه فکر کردم دیدم ،چاره ای جز راهی که شما به من گفته اید ندارم واز من
راهکار خواست و بعد از انجام راهکار دو ماه ونیم بعد، زنگ زد وگفت من ، از عشق این
پسر رهاشده ام در حالی که خودم ،اصلا باورم نمیشده است که بتوانم این کار را بکنم .
۳--در این مرحله ،روی رفتارتان کار میکنید وهر رفتاری که باعث میشود که شمابه یاد
ان فرد بیافتید ،از بین میبرید ،یعنی عکس اورا پاک کنید،با او چت نکنید،تلفن
نزنید،پیامک ندهید ،در مسیر او قرار نگیریدو...

البته ، توجه داشته باشید که باید کم کم این رفتارهارا ترک کنید وبا خود تعهد کنید
و یادداشت کنید که حداقل هر روز یک چهلم ،یا یک بیستم از این رفتارها را کم کنید
ولی این حد اقل است وشما اگر توانستید ،مقدار بسیار بیشتری از ان رفتارها را ترک
کنید. یعنی شاید شما ا زهمان روز اول با همت واراده قویتان توانستید که تلفن زدن به
این فرد را قطع وشایدتوانستید که روز دوم پیامک زدن به اورا قطع کنیدو این بسیار
خوب است ونشانه موفقیت شما خواهد بود.۴-- رفتار مقابل این رفتارهای عاشقانه را در خود ایجاد کنید مانند اینکه:

-- سراغ قرائت قران (روزانه حدود ده دقیقه) وخواندن مناجات وزیارت امامان بروید.


--انجام یک کار مهم و جدی که در راستای تحصیلات و رشته درسی تان است را آغاز کنید.
مثلا روی یک موضوع علمی به طوری جدی به تحقیق بپردازید یا خود را برای مراحل بالاتر
تحصیل آماده نماید.

- روابط اجتماعی و دوستانه بیشتری با هم سن و سالان خود برقرار کنید.

- با افراد مومن، موفق، با نشاط و اهل کار و فعالیت طرح دوستی بریزید که نقش بسیار
زیادی در تقویت ایمان و اراده شما دارند.

- سعی کنید از بیکاری اجتناب کنید و خود را با مطالعه، ورزش، کارهای گروهی، کارهای
هنری و ...سرگرم کنید.

-هر شب دو مورد از آن خارها و نکات منفی طرف را با جزئیات ریز بنویس و با صدای بلند
بخوان و بخواب. باید این کار قبل از خواب انجام شود. چون اگر روان‌شناسی
«هیلگارد»را خوانده باشید می دانید که آدمها وقتی یک چیز را قبل از خواب یاد
می‌گیرند و سپس به خواب می‌روند انبار گردانی مغزی می‌شود و ذهن شروع می‌کند به
سازمان دادن، لذا باید این کار، درست قبل از خواب اتفاق بیافتد.- سعی کنید از قرار گرفتن در تنهایی اجتناب کنید مگر در مواقع ضروری. زیرا هنگام
تنهایی آن فرد بیشتر در ذهن شما مجسم می شود و ذهن و دل شما را به خود مشغول می کند۵-- مهمترین بخش این برنامه مهار فکر وخیال است که دردو مرحله انجام میگیرد:

*دانشجویی میگفت :من سه سال ونیم پیش ،یک پسر را فقط چند بار دیده ام والان سه سال
است که عاشق اوهستم ودر تعجبم که چگونه عاشق او شده ام .

ومن به ایشان گفتم که تعجب ندارد،چون کار اصلی را درعاشق شدن ،فکر شما انجام میدهد
وهمینکه روزی دهها بار،فکر او را تکرار میکنید ،همین ،باعث شعله ورشدن عاشقی شما
نسبت به ان فرد شده است .

هم چنین پسران فراوانی هم هستند که فقط باچند باردیدن صورت یک دختر،عاشق چندین ساله
او میشوند،چون همواره فکر انها مشغول ان دختر است وتمام زندگی انهارا پر کرده است
قدم اول :برای حل این مشکل نخست تنفر نسبت به این عشق را (نه آ ن فرد را )در خود
ایجاد کنید به این وسیله که هر گاه فکر او به سراغ شما امد نسبت به اثرات منفی ان
عشق ونقاط ضعف وضرر های این اشنایی، فکر کنید و به این وسیله نسبت به این دلبستگی
وعشق که تمام زندگی و لذتهای ایند ه زندگی شما را چه بسا آشفته خواهد کردولذتهای
معنوی واخرتی شما راخواهد گرفت ،متنفر شوید.

شما مطمئن باشید که این تنفر ،اگر تکرار شود کم کم شما را نجات خواهد دادبه این نحو
که لذت وشیرینی ان عشق حیوانی را درذائقه شما تلخ خواهد کرد وترک ان را برای شما
راحت میکند.مانند کسی که اول مزه سیر را زیاد دوست نداردوبعد با تلقین کم کم
ازخوردن سیر متنفر میشود وبعد، از بوی سیر هم فرار میکندوحالت تهوع می گیرد

به طور مثال بعضی اثارمنفی زیر را در ذهن خود مرور کنید:

--من که او را از قبل نمی شناختم الان هم شناخت کامل از او ندارم !

-- سر انجام این طور ازدواج ها ناموفق است وشانس ازدواج پاک را هم از دست می دهم !

-- افت تحصیلی پیدا می کنم!

-- اضطراب واحساس نگرانیم بیشتر می شود!

-- موقعیت اجتماعی و خانوادگی من به خطر می افتد!

--امکان آلوده شدن به گناه در من بالا میرود

به جهت همه آسیب های پیش گفته و دیگر آ سیب ها، نظر همه علما و مراجع این است که
چنین رابطه ای حرام است و در حدیث آمده،هرکس از لذت حرام استفاده کند ، دوبرابر از
لذتهای حلال در همین دنیا ،محروم میشود.علاوه بر اینکه سختی وزجر حرام را دررسوایی
دنیاوعذاب آخرت خواهد چشید.قدم دوم:سعی کنید که هر زمانی که فکر ان فرد به سراغ شما امد ،جلوی ان را
بگیریدوفکر مقابلش رادرخود ایجاد کنید به این نحوکه به فکر خود ،اجازه ندهید که ان
را ادامه دهدوکارهای زیر را انجام دهید

--هرگاه متوجه شدید ذهنتان ناخودآگاه به یاد او مشغول شده است، به خود چنین تلقین
کنید و بگوئید «بس است» و آهسته مشت خودتان را روى میز یا زمین بزنید. بدین ترتیب
تغییر حالت به وجود آمده، فضاى ذهنى تان را تغییر خواهد داد

-- شروع به مطالعه درسهایتان کنید

-- شروع به تفکر درمعانی ایات قران کنید

--در فکرتان ،شروع به فکردر باره امام زمان علیه السلام وخداوند وتوکل وتوسل به
ایشان کنید ود راین قسمت از معانی مناجاتها ودعاها بسیار کمک بگیرید. وبا مطالعه
درباره خداوند و اولیای الهی محبت به خداوند و اولیائش را در خود تقویت کنید زیرا
کمال واقعی انسان با عشق به خداوند و کمالات معنوی تأمین می شود و عشق ورزیدن به
امور دیگر همه زودگذر و موقتی است

-- به این فکر فرو روید که من حد اکثر ،چند سال د راین دنیای فانی ،میتوانم لذت
حرام ببرم ولی بعد از ان باید سختیها ومشکلات قبر وقیامت وحسابرسی را ،هزاران سال
به جان بخرم ودر حدیث امده است که فکر نسبت به قبر وقیامت ،این لذتهای حرام را از
بین میبرد.

--علاقه والدین ودوستان همجنس وخوبتان را در ذهنتان تکرار کنید

*نکته :هرگزمأیوس نشوید وبدانید که همان خدایی که به ما توانایی عاشق شدن را داده
است توانایی ترک عشق را نیز درما قرار داده است پس اگر روی فکرتان ،کم کم کار کنید
وهر روز ،مقدار کمی از ان را اصلاح کنید به راحتی میتوانید از فکر وخیال ان فرد
راحت شوید وبعد از ۴۰ روز تا مقدار زیادی موفقیت خود را خواهید دید.انگاه ؛همین
مسیرراتا ۴۰ روزدیگر ادامه دهید تا کاملا از بند این اسارت ،آزاد شویدپیامد های روابط قبل از ازدواج

حال برخی از پیامدها واثار منفی روابط عاطفی و دوستانه دختر و پسر، پیش از ازدواج
را برایتان پیش بینی وبازگو می کنیم تا با مشکلات این گونه ارتباط ها بیشتر آشنا
شوید و حکمت تحریم این گونه روابط از سوی خداوند متعال بیشتر آشکار گردد:

۱- روح حاکم بر این گونه دوستی ها، عشق ورزی کور است نه خردورزی. پای خرد و عقل در
میدان عاشقی لنگ است. امام علی علیه السلام می فرمایند: «حبّ الشّیء یعمی و یصمّ»،
دوست داشتن چیزی انسان را کور و کر می کند. و چشم واقع بین انسان را کور می سازد به
طور معمول این نوع انتخاب ها که در فضایی آکنده از احساسات و عواطف انجام می گیرد.
به دلیل نبود شناخت عمیق و واقع بینانه، زندگی مشترک را تلخ و آینده را تیره و تار
می سازد.۲- ازدواج هایی که با ارتباط قبلی دختر و پسر شکل می گیرد، با مشکلات متعددی مواجه
است. پس از گذشت مدتی از ازدواج و فرونشستن محبّت اولیه، دو طرف متوجه نقایص طرف
مقابل و ناهماهنگی ها می شوند. مشاهدة این موارد، زمینه گسست و درگیری را بین پسر و
دختر را فراهم می کند.۳- دختر و پسری که قبل از ازدواج با همدیگر ارتباط داشته اند، نمی توانند به یکدیگر
اعتماد کنند و همیشه این تصور وجود دارد که نکند همسرش با دیگری ارتباط داشته است .
پسر به خود می گوید این دختر وقتی به راحتی با من رابطه برقرار نمود، پس از اعتقاد
و ایمان قوی برخوردار نیست. بنابر این از کجا معلوم پیش از ارتباط با من، با فرد
دیگری طرح دوستی نریخته است. از کجا معلوم که در آینده با این که همسر من است با
دیگری ارتباط برقرار نکند؟دختر نیز همین تصور را نسبت به پسر دارد. بر این اساس این
گونه ازدواج ها دارای پایه واساسی سست و متزلزل است و تجربه نشان داده که در بیشتر
اوقات منجر به طلاق و جدایی می گردد. دکتر «کاترین کوهان»، استاد دانشگاه ایالت
پنسیلوانیا گفت : طبق آخرین تحقیقات، افرادی که پیش از ازدواج با یکدیگر رابطه
داشته اند بعد از ازدواج در حلّ مشکلات خود عاجزند، چرا که نسبت به یکدیگر بسیار
بدبین هستند. کوهان گفت: طبیعت ارتباطات آزاد این است که زوجین چندان انگیزه ای
برای حل درگیری ها و حمایت از مهارت های خود ندارند. وی افزود: به نظر می رسد
ارتباطات این افراد زودتر از افرادی که با یکدیگر دوست نبوده اند، سرد و منجر به
طلاق می شود. وی در پایان گفت: می توانم بگویم رابطه قبل از ازدواج به هیچ وجه سبب
دوام زندگی زناشویی نمی شود .۴- این گونه روابط باعث می شود که دو طرف تمام فکر و توجه و تمرکز خود را صرف
دیدارها و ملاقات های حضوری و تلفنی خود بکنند و این بزرگ ترین مانع برای رشد و
ترقی علمی است، زیرا ادامه تحصیل نیازمند تمرکز فکری وروحی است.

۵-وجود افکار دیگری چون احساس گناه، نگرانی از تهدیداتی که توسط پسر برای فاش کردن
روابطش با دختر صورت می گیرد، یک تعارض درونی و اضطراب مستمر را به دنبال خود دارد.
بنابر این وجود چنین دلهره ها و اضطراب هایی که گاهی لطمه های جبران ناپذیری بر جسم
و روان انسان دارد.۶- ارتباط با جنس مخالف و افشا شدن آن، باعث آبروریزی دختر و پسر و خانواده آنها
(مخصوصاً خانواده دختر) می شود و به نوعی خانواده‌ها را دچار بحران‌ می‌کند. چه
بسا خانوادة دختر یا خود دختر دیگر نتوانند در آن محل بمانند و مجبور شوند به شهر
و دیار غربت مهاجرت کنند. حتی ممکن است خانواده ای تصمیم خطرناکی برای دختر یا پسرش
بگیرد.۷ - قرآن کریم و روایت معصومان (ع) انسان را از رابطه نامشروع با دیگران و نگاه های
شهوت آمیز برحذر داشته،

خداوند می فرماید: قُل لِّلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ
أَبْصارِهِمْ و َیَحْفَظُوا فُروجَهُمْ ذَلِکَ أزْکی... و َقُل لِّلْمُؤْمِناتِ
یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَیَحْفظْنَ فُرُوجَهُنَّ و َلاَ یُبْدینَ...
زینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ...
،[۱] «به مؤمنان بگو! چشم های خود
را [از نگاه به نامحرمان] فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان
پاکیزه تر است... و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را [از نگاه هوس آلود] فرو
گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را آشکار ننمایند جز بر شوهرانشان...».


این آیه، به صراحت دستور داده است زن و مرد نامحرم به یکدیگر نگاه شهوت آلود نداشته
باشند. به راستی اگر به این آیه مبارکه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به
یکدیگر توجه ننمایند و به هم نگاه هوس آلود نکنند، آیا دوستی ها و عشق های خیابانی
به وجود می آیند؟

همچنین قرآن کریم در آیة ۲۵ سورة نساء به مردان سفارش می کند با دخترانی که روابط
پنهانی و دوستِ پسر دارند، ازدواج نکنند. قرآن کریم این عمل را زشت و ناپسند
دانسته، و آن را در کنار افراد زناکار مطرح کرده است،[۲] همچنین در آیة ۵ سورة
مائده به مردان توصیه می‌کند پاک‌دامن باشند و از روابط پنهانی با زنان پرهیز کرده،
دوستِ دختر نگیرند.[۳]

علامه مجلسی در روایتی نقل می کند: «کسی که به حرام دستش را به دست زنی برساند، چون
به صحرای محشر درآید، دستش بسته باشد ».[۴]نکته پایانی : ارتباط دوستانه و غیر شرعی دختر و پسر نامحرم، یکی از بهترین فضاها،
برای جولان هوای نفس و شیطان است و این رابطه های نامشروع را به زیبایی توجیه می
کند : «این کارها اشکالی ندارد»، «ارتباط شما پاک است»، «شما که کار خلافی انجام
نمی دهید»، «شما که قصدتان ازدواج است و به زودی به هم محرم می شوید»، «شما که کار
گناهی انجام نمی دهید»، «بگذارید همدیگر را بیشتر بشناسید»، «افرادی که مانع تان می
شوند به شما حسودی می کنند» و هزار توجیه شیطانی دیگر.

دین آمده است ما را برای درست زندگی کردن راهنمایی کند و به ما می گوید اینگونه
ارتباط با نامحرم ( با هر توجیهی) بسیار آسیب زاست و پیامدهای منفی فراوانی برای
زندگی دنیایی و اخروی فرد به ارمغان می آورد. اگر ما مسلمان هستیم باید راه دین را
انتخاب کنیم و نه راه شیطان را. هوای نفس و وسوسه های شیطانی راه درست را مخدوش می
کنند و راه نادرست را زیبا جلوه می دهند. این هنر شیطان است. حال ما هستیم و اراده
و اختیارمان در یک طرف و راه دین و راه شیطان در طرف دیگر. میدان امتحان مهیاست. می
توانیم راه درست را انتخاب کنیم و سعادتمند شویم و می توانیم راه اشتباه را انتخاب
کنیم و آینده مان را به نابودی بکشانیم. 


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
واقعاعالی بود
میهمان
من گرفتار دختری شدم که خیلی پاک ومعصوم به نظر میرسید با خانواده اون هم بابام صحبت کرده و قرار بود آخر ترم یک ماه دیگه بریم خواستگاری منم خیلی دوسش دارم وبهش وابسته ام اما دوشب پیش تعقیبش کردم دیدم رفت تو خونه یکی از بچه های دانشگا که خونه مجردی داشت وبا هم.......حالا من کاری جز خودکشی دارم؟؟؟؟
پرسمان
پاسخ سؤالتان را با کد ۴۶۱۹۳۹ و گذرواژه pzzvi در صفحه https://www.porseman.com/search/qwich.aspx مشاهده نمایید. لطفا پرسش های خود را در صفحه ویژه درج سؤال https://www.porseman.com/search/newq.aspx مطرح کنید.
میهمان
خدا خیرتون بده مطلبتون خیلی خوب بود.باینجاشهادت میدم تمام دستورات قرآن و ائمه حق هستند و هر کی تخطی کرد به بدبختی دچار شد

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.