عصر ظهور و وضعیت ایران ۱۳۹۲/۴/۳

در روایات متعدد ایرانیان به عنوان زمینه سازان ظهور و یاران حضرت در هنگام ظهور معرفی شده اند و ضمن این که حکومت اسلامی در ایران را یکی از زمینه سازان ظهور می دانند.
آقای علی کورانی از علماء اهل لبنان این روایات را در کتاب خود آورده و بررسی کرده است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: کورانی، علی، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ پنجم، ۱۳۸۱، ص ۲۷۵ - ۲۱۷.
در روایات متعدد ایرانیان به عنوان زمینه سازان ظهور و یاران حضرت در هنگام ظهور معرفی شده اند و ضمن این که حکومت اسلامی در ایران را یکی از زمینه سازان ظهور می دانند.
آقای علی کورانی از علماء اهل لبنان این روایات را در کتاب خود آورده و بررسی کرده است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک: کورانی، علی، عصر ظهور، ترجمه عباس جلالی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، چاپ پنجم، ۱۳۸۱، ص ۲۷۵ - ۲۱۷.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.