عصمت پیامبر(ص)-احزاب، آیه ۳۷ ۱۳۸۶/۰۶/۲۷ - ۱۱۲۷ بازدید

آیه ۳۷ سوره احزاب ظاهراً ناظر به عدم عصمت پیغمبر(ص) است و اینکه پیغمبر(ص) از مردم می ترسیده است نه از خدا این چطور با عصمت ایشان قابل جمع است؟

J}ترسى که در آیه اشاره شده را نمى توان اشتباه قلمداد نمود تا نافى عصمت باشد. بلکه اشتباه در خاستگاه اجتماعى آن است. زیرا آیه «و تخشى الناس» بیانگر نوعى نگرش و موضع اجتماعى منفى در برابر ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده است. چنین واکنشى به طور طبیعى براى پیامبر اکرم(ص) نگران کننده است و خداوند منان با اشاره به این وضعیت و نهى تلویحى از آن در واقع بى پایگى آن نگرش و واکنش اجتماعى را برملا ساخته و علاوه بر تشجیع پیامبر(ص) در جهت مبارزه با آن به طور کنایى بطلان رأى مردم را اعلام مى دارد.{J
پیامبر در نظر داشت ,که اگر کار صلح میان دو همسر به انجام نرسدوکارشان به طلاق وجدائی بیانجامد پیامبر(ص) برای جبران این شکست که دامنگیر دختر عمه اش زینب شده که حتی برده ای آزاد شده اورا طلاق داده,وی را به همسری خود برگزیند,ولی از این بیم داشت که از دو جهت مردم به او خرده بگیرند ومخالفان پیامون آن جنجال بر پاکنند.
یکی اینکه« زید»پسر خوانده پیامبر (ص)بود ,ومطابق یک سنت جاهلی پسر خوانده,تمام احکام پسر را داشت,از جمله اینکه ازدواج با همسر مطلقه پسر خوانده را حرام می دانستند.
دیگر اینکه پیامبر (ص)چگونه حاضرمیشودبا همسر مطلقه برده آزاد شده ای ازدواج کند با شان ومقامی که دارد.
از بعضی روایات اسلامی بدست می آید که پیامبر (ص)به هر این تصمیم را به فرمان خدا گرفته بود, ودر قسمتی از آیه نیز قرینه ای بر این معنی وجود دارد.
مسلم است که پیامبر (ص)نباید در این مسائل از مردم بترسد واز جو سازیهاواهمه ای به خود راه دهد,ولی به هر حال طبیعی است که انسان در این گونه موارد به خصوص که پای مسائل مربوط به انتخاب همسر در کار بوده باشد,گرفتار ترس ووحشتی می شود به خصوص ایکه ممکن بود این گفتگوها در روند پیشرفت اسلام اثر بگذارد,وافراد ضعیف الایمان را تحت تاثیر قرار دهدوشک وتردید در دل آنها ایجاد کند.
مشکل بزرگ در این قضیه ,منحصر به شکستن این دو سنت جاهلی نبود ,بلکه چون پای ازدواج پیامبر(ص)در میان بود ,این امر می توانستد دستاویز دیگری به دشمنان برای عیبجوئی بدهد.
منبع: تفسیر نمونه ج17 ص316 به بعد

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید